Biografi for: Christen Henriksen

Ringkøbing, Hjerm, Maabjerg, Bemeldte Frøich, , 3, FT-1801, B9089
Henrich Laursen 60 Gift Huusbonde Selvejer og gaardbeboer
Inger Nielsdatter 43 Gift Hans kone
Laurs Henrichsen 18 Ugift Deres børn
Niels Henrichsen 8 Ugift Deres børn
Christen Henrichsen 3 Ugift Deres børn
Karen Henrichsdatter 15 Ugift Deres børn
Johane Henrichsdatter 14 Ugift Deres børn
An Kirstin Henrichsdatter 11 Ugift Deres børn
Zara Henrichsdatter 5 Ugift Deres børn
Maren Henrichsdatter 1 Ugift Deres børn
Christen Pedersen 22 Ugift Tienestekarl Landsoldat

Ringkøbing, Hjerm, Maabjerg, Øster Froik, en Gaard, 20, FT-1845, C0785
Christen Henriksen 48 Gift Gaardmand Her i Sognet
Ane Christensdatter 48 Gift hans Kone Aulum Sogn her i Amtet
Henrik Christensen 22 Ugift deres Børn Her i Sognet
Christen Christensen 18 Ugift deres Børn Her i Sognet
Jens Christensen 12 - deres Børn Her i Sognet