Biografi for: Pouline Pedersen

Kirkebog Tranum sogn (film 53169)
Ungkarl og Husejer Jens Peter Rasmussen, Søn af afdøde Gaardejer Rasmus Simonsen og Hustru Else Kristensen af Klithuse, Tranum Sogn, Øster Han Herred, er født den 4 Februar 1873. Pigen Povline Pedersen, Datter af Gaardejer Karl Kristian Pedersen og Hustru Ane Dorthea Andersen af Klithuse, Tranum Sogn, Øster Han Herred, er født 5 Juni 1882. Forlovere: Gaardejer Karl Kristian Pedersen og Gaardejer Martinus Holm Kristensen, begge af Klithuse. Viet 14 Oktober 1902 af Sognepræsten i Tranum.

Hjørring, Øster Han, Tranum, Klithuse, Matr. 108, FT-1906 (1. Feb.)
Jens Peter Rasmussen, M, 4/2/1873, G, Husfader, Husejer, Murer
Povline Pedersen, K, 5/6/1882, G, Husmoder
Rasmus Ejnar Rasmussen, M, 26/11/1903, U, Barn,
Karl Andreas Rasmussen, M, 20/6/1904, U, Barn.,
Else Kristensen, K, 23/6/1830, E, Familie, Alderdomsunderstøttelse

Den 4 marts 1907 mageskifter Jens P. Rasmussen matr. 108a m.fl. med sin svigerfar Carl Christian Pedersens ejendom matr. 127a Klithuse.

Carl Christian dør den 19 august 1909, hans arvinger fragår arv og gæld og matr. 108a m.fl. sættes på tvangsauktion den 27 maj 1909.
Jens P. Rasmussen erhverver ejendommen for 3000 kr. med selvskyldner kaution fra svogeren Martinus Holm Christensen af Klithuse, (Marens mand) og svogeren Husmand Kristen Jensen (Kirstines mand).
Samme dag, den 27 maj, indledes tvangsauktion af Matr. 127a m.fl. og den 30 november 1909 udlægges ejendommen til Gaardejer Christen Andersen i Tranum, Gaardejer Frits Claesen i N. Bratbjerg, Gaardejer Jens Sørensen Andersen i Fredensdal og Boelsmand Chr. Chr. Bruun i Tranum Klit i lige fællesskab.

Hjørring, Øster Han, Tranum, Klithuse, Matr. 108a, , 282, FT-1911
Jens Peter Rasmussen, M, 4/2/1873, G, Klithuse, Husfader, Landbruger
Povel Line Pedersen, K, 5/6/1882, G, Klithuse., Husmoder, Landbruger
Rasmus Ejnar Rasmussen, M, 26/11/1903, U, Klithuse.,Barn,
Karl Andreas Rasmussen, M, 20/6/1904, U, Klithuse., Barn.,
Ane Dorthea Rasmussen, K, 14/3/1906, U, Klithuse., Barn.,
Engvar Alfra Rasmussen, M, 28/12/1908, U, Klithuse., Barn.,
Peder Brander Rasmussen, M, 9/6/1910,U, Klithuse., Barn.,
Else Kristensen, K, 23/6/1830, E, Klithuse, Lever af Aldersrente Understøttelse
Kristine Dorthea Klitgaard, K, 8/11/1878, U, Klithuse., Sypige,

Matr. 108a, Klithuse er højst sandsynligt købt ved offentlig tvangsauktion i 1910 over faderens bo, der blev behandlet som et fragåelsesbo.
Af skifteprotokollen fremgår det 18. Februar 1910, at der til boet er Indbetalt 506Kr 46 Øre efter Tvansauktion over Matr. 108a .
Kilde: Øster Han Herreds skifteprotokol 1908-1910, pag 329

Hjørring, Øster Han, Tranum, Klithuse, Matr. 104 b, , 282, FT-1921
Povline Rasmussen, f. 5.6.1882, Enke, Husmoder, Enkeunderstøttelse, Tranum, Hjørring Amt
Ingvard Rasmussen, f. 28.12.1907 , Ugift, Barn, , Tranum, Hjørring Amt
Peder Brander Rasmussen, f. 9.6.1910 , Ugift, Barn, , Tranum, Hjørring Amt
Karl Rasmussen, f. 28.12.1912, Ugift, Barn, , Tranum, Hjørring Amt
Kristian Rasmussen, f. 7.8.1914 , Ugift, Barn, , Tranum, Hjørring Amt
Agnete Rasmussen, f. 10.6.1916 , Ugift, Barn, , Tranum, Hjørring Amt

Hjørring, Øster Han, Tranum, Klithuse, Matr. 104 b, , FT-1925
Pedersen, Povline, f. 5.6.1882, Tranum, Enke, Husmoder, Landbrug
Rasmussen, Karl Arne, f. 28.12.1912, Ugift, Barn, , Tranum
Rasmussen, Kristian Simmon, f. 7.8.1914 , Ugift, Barn, , Tranum
Rasmussen, Agnete DortheanRasmussen, f. 10.6.1916 , Ugift, Barn, , Tranum

Hjørring, Øster Han, Tranum, Klithuse, Matr. 104 b, , 125, FT-1930
Beboes nu af en familie Svenningsen, arbejdsmand