Biografi for: Mette Christensen

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Trabjerg Bye, en Gaard, (Nørgaard), FT-1880, C0764
Christen Jensen 67 Gift Huusfader. Gaardeier Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Bodil Marie Mouritsen 52 Gift Huusmoder Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Christensen 29 Ugift deres Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Mourits Christensen 27 Ugift deres Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Mette Christensen 18 Ugift deres Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Peder Chr. Christensen 13 Ugift deres Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing A

Kirkebog borbjerg sogn. Opsl. 68
1886. Ungkarl Anders Klemmesen i Traberg, 26 Aar gl. og Pigen Mette Christensen, datter af Gaardmand Christen Jensen Nørgaard i Traberg, 25 Aar gl. Viet i kirken 4 November