Biografi for: Jens Christian Nielsen

Kirkebog Borbjerg sogn. Opsl. 11
1835. Født 22de Septembr. Jens Christian Nielsen. Søn af Huusmand og Smed Niels Jensen og Hustrue Johanne Marie Jensdatter i Traberghuus. Forlovere: Grdm Mads Nielsen og Hustru Kirsten JensDatter, Husmand Christen Dam, Huseierinde Else NielsDatter af Traberg, Tømmermand Holger Schou i Borberg Degnebolig

Kirkebog Ryde sogn. Opsl. 85
1865. Ungkarl Jens Christian af Traber, 29 Aar, Borberg Sogn og Pigen Christiane Nielsen af Moesgaard i Ryde, 24 Aar. Forlovere: Gaardmand Christian Petersen Truelsen og Gmd Jens Olsen Nielsen, begge af Ryde. Viet 29 Juni. Ægteskab indgaaet på Raadhuset i Holstebro. Anmærkning: Ifølge ???lyst i Ægteskab i Hjerm ??.

Jens Christian Nielsen og Christiane blev begge dybt engagerede i lægprædikanten Jens Hau’s såkaldte "Dømmerbevægelse", der var fremtrædende i Sahl og Ryde og var udmeldt af Folkekirken i knap 20 år;

Jens Chr. Nielsen Sivgård, veteran fra 1864 er Jens Christian Nielsen Sivgård, Stendis. Han er født 22.9 1835 som søn af Johanne og smed Niels Jensen (1870-45). Hun er søster til Severin Weiersøe, kendt for at have skrevet "En jydsk Drengs Dagbog" Johanne bliver siden gift anden gang med Peder Lauritsen af Sivgård i Mejrup. Derved bringes Sivgård-navnet ind i famiiien. Jens Chr. Nielsen er bror til Jens Olesen Nielsen, Holst Nielsens bedstefar og bror til Jens Hansen Nielsen, senere forpagter af Ryde præstegård. Jens Chr. Nielsen blev, fortæller historien, Ridder af Dannebrog for sin indsats 1864.
Kilde: Kaj Jensen og Mads Bøge, Ryde Sogn 1796-1996.

Ansøgning om erindringsmedalje
Jens Christian Nielsen, Trabjerg, Borbjerg Sogn, født den 22 September 1835. Deltaget i krigen 1864 i Fæstnings Artilleriet, 3. Fæstnings Compagnie som menig nr. 46. Indkaldt sidst i December 1863, permiteret sidst i August 1864. Ikke såret i krigen, ikke på lazeret, ikke krigsfange, får ikke pension eller invalidepension, er ikke medlem af De Danske Våbenbrødres Selskab. Nuværende stilling: Husmand, snedker. Nuværende adresse: Jens Christian Nielsen Stendis By, Ryde sogn, pr Holstebro. Berettiget for 1864.

Ringkoebing, Ginding, Ryde, Stendis, Bækhuus, 8, FT-1870, C8948
Jens Christian Nielsen 34 Gift Huusfader Jorbruger Borbjerg sogn
Christiane Nielsen 28 Gift Huusmoder Jorbruger Ryde sogn
Else Jensen 3 Ugift Børn Ryde sogn
Niels Christian Jensen 1 Ugift Børn Ryde sogn

Ringkoebing, Ginding, Ryde, Ryde Sogn Stendis By, 7 Et Hus, 1, Ft 1880, A4346
Peder Madsen 49 gift Husfader lever af sin Jordlod her i Sognet
Kjersten Marie Christensen 42 gift hans Hustru Eising Sogn
Jens Peder Christen Madsen 8 ugift deres Børn her i Sognet
Mette Johane Madsen 6 ugift deres Børn her i Sognet
Christen Madsen 3 ugift deres Børn her i Sognet
Johane Andersen 77 enke nyde Fattigunderstøttelse Hvidbjerg Sogn Viborg Amt
Jens Chr. Nielsen 44 gift Husfader Sneker Borberg Sogn
Kristiane Nielsen 38 gift hans Hustru her i Sognet
Else Jensen 14 ugift deres Børn her i Sognet
Niels Chr. Jensen 11 ugift deres Børn her i Sognet
Johane Marie Jensen 7 ugift deres Børn her i Sognet
Niels Jensen 5 ugift deres Børn her i Sognet
Niels Moesgaard Jensen 1 ugift deres Børn her i Sognet

Ringkoebing, Ginding, Ryde, Stendis, , , FT-1890, C2672
Jens Christian Nielsen 54 Gift Husfader Borbjerg sogn
Kristiane Nielsen 48 Gift Husmoder Ryde sogn
Else Jensen 23 Ugift Barn Ryde sogn
Niels Moesgaard Jensen 11 Barn Ryde sogn
Peder Jensen 8 Barn Ryde sogn

Ringkoebing, Ginding, Ryde, Stendis, 4 d, 116, FT-1916, C7549
Jens Chr. Nielsen 22-9.1835 Enkemand Aftægtsmand
Laurits Kvisgaard 8/9 1871 Gift Husfader Landbrug Tømrer
Else Kvisgaard 25/3 1866 Gift Husmoder
Marie Kvisgaard 16/2 1904 Ugift Barn
Peder Kvisgaard 6/4 1906 Ugift Barn
Oskar Kvisgaard 31/6 1907 Ugift Barn
Magnus Kvisgaard 20/10 1908 Ugift Barn
Margrethe Kvisgaard 14/9 1910 Ugift Barn