Biografi for: Knud Kristian Thoustrup Petersen

I forbindelse med giftermålet købte Knud gården Grøneng i Mejrup + 25 tdr. land udmark fra Møltoft. Knud var kun 9 år, da Hans Jacob og Kathrine flyttede fra Møltoft, men Knud blev på Møltoft for at hjælpe til der, i en del år. Han kom på højskole, han blev delingsfører, og var meget engageret i hvad der rørte sig på egnen. Efter Karen tidlige død, blev der ansat en husbestyrerinde på Grøneng, og det blev Astrid som så senere blev gift med Knud. De flyttede i 40'erne til Dalbo ved Sdr. Hvam
Kilde: http://www.steenroed.dk/49.htm

Gældsbrev
Medundertegnede Knud Thoustrup har dags dato laant 1000 kr. - skriver et kroner - af undertegnede Gaardejer Niels Hedegaard, som jeg forpligter mig til at forrente med 5 % p.a. og at tilbagebetale, hvor og med det fordres det betalt aars Varsel.
Grøneng, Mejrup d. 15 juli 1925
N. Hedegaard Knud Thoustrup
Tilbagetalt 1942
Niels Hedegaard