Biografi for: Thomas Madsen

Boede i Telling mtr. nr. 2 1604, 38. Nævnes i Job. 1604, 19 sammen med Peder Laursen som fæster af gården, senere alene. Var udtaget til vurdering af vraggods 1607, 08 og 11, samt over øde krongods 1623 og 24. Levede endnu 1638. Hustrus navn kendes ikke.