Biografi for: Søren Nielsen Høeg

Boede i Telling. Han var født ca. 1627 og er stamfader til slægten Høeg (Høgh, Høg) i Han herred. Begravet på Lerup kirkegård 25.9.1701.
Omkr. 1647 tjente han i Mølgård (tb. 23.9.1693), og han blev antagelig bosat i Lerup sogn ved sit giftermål ca. 1656. Omkring 1656-59, da hans to ældste sønner blev født, har han vist boet i Mellemmølle (Kokkedals job. ca. 1660), men fra omkr. 1663 boede han i et hus i Telling (ved mtr. nr. 7). 15.1.1666 gav han afkald for arv efter hustruens fader og moder.
Af tb. 4.8.1684 fremgår det at Søren Høeg blev brugt som "badskær" (sårlæge).