Biografi for: Niels Jensen

Kirkebog Aulum (Opsl.10)
1810. 16 Febr. Niels, Hmdøbt d. 18 Febr. 3. Søn i Fasten Publie. Moderen Kirstine Jensd. Udlagt barnefader Aftægtsmand Jens ?Hiesel? af Meirup.Faddere: Bodil Marie Lundbye b.b. Christian Jersild, Christen Kibek, Carl Christiansen, Karen Kibek

1826. Lægdsrulle Lægd 79 Sevel sogn
No. 306 Kirstine Jensdatters uægte søn Niels Jensen. 16 aar. Født i Dahlgaard. Nuværende opholdssted: Trandum Kirkegaard. Ulovlig bortgaaet, har før ? Prot. D? 1826 og af gbs M. 1826. Ei opdaget efter forhen Sess 1827 og 1828. Afgået til lægd 36 (Avlum) C220

Kirkebog Aulum, konfirmerede ( Opsl. 50)
1828. Niels Jensen Raun i Aulum. Hos Husb. Ole Friis Skiærbæk Mølle. Født. d. 16 Febr. 1810. Kundskab: Godt. Opførsel: Meget godt. Vacc.30 Marts 1827 af Gerber.

Kirkebog Sinding sogn. tilgangsliste (Opsl. 43)
1828. Niels Jensen Ravn. Tjstdreng paa Sinding Grd. Ank. fra Avlum. Forev. Skml. 2 Novbr. 1828

1829. Lægd 24, Sinding. Niels Jensen. 19 Aar. Behandles ved Amtet for at have været ulovlig bortgaaet. Prot: D. Maj 1829. Straffet. Sess. 1830. ? nu/ei tjenstlig Sess 1841.

Kirkebog Sahl sogn (opsl. 8):
1829. Født på Quistrup 1. Maj, Christian Nielsen, Moderen Ane Cathrine Jensdatter Døbt i Kirken 17. Mai. Moderen Ane Cathrine Jensdatter pt. hos Christen Thyge i Svenstrup ellers tienende på Quistrup. Til Barnefader er udlagt Ungkarl Niels Jensen fra Borbjerg tjener i Sjelland. Faddere: Christian Sørensens Datter Bodil Margrethe bar Barnet. Huusmand Christen Thyge ? begge ? og Pigen Zidsel Pallesdatter af ? Bye.

1831 Sinding sogn. Afgangsliste (Opsl. 74)
Niels Jensen Ravn. Tjst karl paa Sindinggaard. Afgået til Eising.Afgaaet med Skmaal paategnet 15. Jan. 1831

1831 Ejsing sogn. Tilgangsliste (Opsl. 74)
Niels Jensen Ravn. 20 år. Tjenste karl. Ank fra Sindinggaard i Januar 1831.

1831 Lægd 78 Eising, Tilgangsrulle.
Nr. 238 Kirstine Jensdatters uægte søn Niels Jensen. 19 Aar. Brok ei kjendelig. Jæger 2/7 1832. J. J. C. Iflg. lægdsrullen ankommet fra Sinding.

Kirkebog Ejsing sogn. (opsl. 66)
1831. Ungkarl Niels Jensen, tjenende paa Landting gl 23 Aar og Anne Cathrine Jensdatter og tjenende paa Landting. Forlovere: Tegelbrænder Niels Jensen og Avlskarlen Jens Christian Nielsen, begge tjenende på Landting, Eising Sogn. Viet 2. Octobr 1831. Vielsen forrettet i Eising Kirke.

Kirkebog Sahl sogn (opsl 12)
1832. Født 18. Marts Anders Christian Nielsen, døbt i Kirken 25 Marts. Søn af Indsidder Niels Jensen og Anna Cathrine Jensdatter i Maarbjerg. Faddere: Fremb af Pigen Inger Poulsdatter i Eising; øvrige Vidner Grdmd Christen Mortensen, Ungkarlene Jens og Morten Christensen; alle Maarbjerg, samt Anna Cathrine Jensdtr paa Maarbjerg ? - Alle af Bondestand.

1832. Lægd 78, Ejsing. Niels Jensen. 22 Aar. Nuværende opholdssted: Landting. Jæger 1832 J. J. Corps. Mødt 2. juli
Niels Jensen bliver indkaldt til Kastelsjægerne: 1814-48 var Kastellet hjemsted for Sjællandske og Jyske Jægerkorps, afløst i 1842 af 1. Jægerkorps, der var meget populært under navnet Kastelsjægerne.

Tilgangsliste Aulum sogn. (opsl. 85)
1833. Niels Jensen Raun og Hustru og 2 Børn. 23 Aar. Fattiglemmer. Ank fra Sahl. Skudsmaal forevist af 16 Mai 1833

Regnskab for Fattigvæsenets Bestyrelse i Sahl-Eising Pastorat i Aaret 1833.
Udgift til Midlertidig hjælp:
Til Niels Jensens Familie, nu forvist til Aulum 9Rbd 2M 3 3/5Sk
Indtægt: Refunderet af Aulum Sogn 9Rbd 2M 3 3/5Sk
!Udgiften ikke fundet i Avlum sogns regnskaber for 1833!
Kilde: LAV B 8 - 1315. Ringkøbing Amt. Distrikternes fattigvæsensregnskaber og forsørgelsesplaner 1833.

Folketælling 1834
Ringkoebing, Hammerum, Avlum, Kirkebæk, Fattighuset
Bl. a.
Anne Cathrine Jensdatter 33 Gift ligesaa [Almisselem]
Jens Christian Nielsen 10 Ugift hendes Børn
Anders Christian Nielsen 2 Ugift hendes Børn

1835. Lægd 36 Avlum. Niels Jensen. 25 Aar. Jæger 1832. J. J. Corps mødt 2 Julii.

Kirkebog Avlum sogn. (opsl. 100)
1836. 27. Marts. Niels Jensen Ravn 36½ Aar, Indsidder. Afgang til Ikast.

Kirkebog Ikast sogn. (opsl. 105)
1836. No. 615. Niels Jensen Ravn. F. 1810. Tjk. i Nygrd. Ank. fra Aulum, Attest af ?. Ank. Skudmaalsdatum 24 Marts 1836. Forevisnings Datum 8 Uger.

Kirkebog Avlum sogn. Confirmerede drenge. (Opslag 56)
1839 Konfirmerede i Avlum kirke. Jens Christian Nielsen Troelstrup. Forældre Niels Jensen og hustru Ane Cathrine Jens Datter Sahl sogn nu Aulum Fattig Huus. Født og døbt 23. januar 1925 i følge dåbsattest fra Pastor ? af 6. Nov. 1838.

Ringkoebing, Hammerum, Avlum, Trouelstrup, 40, et Huus, 137, FT-1840, C4253
Niels Jensen 29 Gift Huus Mand
Ane Katrine Nielsdatter 30 Gift hans Kone
Anders Nielsen 7 Ugift deres Søn

Niels Jensen er åbenbart "en kedelig karl".

1841 Lægd 36 Avlum. Nr. 194. Niels Jensen, uægte søn af Kirstine Jensdatter. Fødested: Dahlgaard. Fra 11/8 1841 i Kbhafens Rasphuus paa 12 aar efter Bevis.
Jæger 1832 J J Corps. I B.R. 1840. Har for Overfald og Ran været arresteret i Viborg siden siden 28 Septembr 1840 og ved Underretten dømt til offentligt Arbejde paa Livstid. Under appel 28/41. 4/42. Ingen nærmere oplysninger Sess. Aar 1842. Herefter er han slettet af lægdsrullen.

Folketælling 1845
København, København (Staden), Christianshavn Kvarter, Overgaden oven Vandet, Aarsfanger, Rasphuset.
Blandt mange andre:
Niels Jensen Raun eller Dalsgaard 35 Gift Daglejer Grathum sogn. Ringkøbing amt. [ skal være Avlum sogn]

Niels Jensen sidder i Rasphuset som Aarsfange No. 78. Niels Jensen Ravn ellers Dalgaard. Dagleier. Jylland. 35 Aar. Luthersk. - . Gift. 1 søn. Ankommet 1841 Aug. 11efter Højesterets Dom af 29 Juli 1841. Han fik 12 Aar for Røverie og Tyverie. Forhold: ? 680/1846 Hvorefter Fangen er sat til saa mindst lønnede Arbeide for Opsætsighed.
Kilde: Landsarkivet for Sjælland m.m. Tugt-, Rasp- og forbedringshuset på Christianshavn 1845. Fortegnelse over de i Tugt Rasp og Forbedringshuset i Kiøbenhavn værende Fanger. DK - 057. 440-182

Folketælling 1850
København, København (Staden), Christianshavn Kvarter, Christianshavn kvarter II, Overgaden oven Wandet 183 og 176 a & b 2, Tugthuset, Christianshavn, mandsfanger.
Blandt mange andre:
Niels Jensen Ravn eller Dalsgaard, Alder: 40, Gift dagleier, Aulum Sogn, Ringkiøbing Amt

Folketælling 1855. (Opsl. 6)
Ringkoebing, Hammerum, Herning, Herning sogn, Herningholm
Bl. a.:
Niels Jensen Ravn 40 Fraskilt Tjenestefolk Aulum S. s Amt [Ringkjøbing]

Folketælling 1860
Ringkøbing, Hammerum, Herning, Stauning Huse??, Et Huus.
Niels Jensen Ravn, Alder: 51, Enkemand, Indsidder, Dagleier, Aulum Ringkjøbing
Else Chatr. Boiesdatter, Alder: 51, Fraskilt, hans Huusholderske, Vildberg S Ringkjøbing

Folketælling 1870
Ringkøbing, Hammerum, Rind, Lind bye, Rind Fattiggaard.
Niels Jensen Dalgaard, Alder: 61, Fraskilt, Forsørges af fattigvæsenet, Aulum Sogn, Ringkjøbing Amt

Folketælling 1880
Ringkøbing, Hammerum, Herning, Herning Sogn, Herningbys Mk, Et Hus.
Niels Jensen Dalgaard, Alder: 70, Fraskilt, Indsider, Aulum Sogn Ringkjøbing Amt

Kirkebog Herning Sogn (Opsl.65)
1885. Død den 28. November 1885, Niels Jensen Ravn,, Enkemand, Fattiglem paa Herning Fattiggaard, Født i Aulum Sogn, Faderen hed Jens, 76 Aar.