Biografi for: Christen Jacobsen

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Sahl, ??, 9, FT-1916, C8870
Bl.a.:
Chresten Jacobsen 1/8 1841 Enke Pensionær Ingen
Martha Sørensen 9/2 1860 Enke Husmoder Huseijer, Formue
Niels Klaus Nielsen 3/5 1836 Enke Logerende formue
Mette ?? Katrine Krestensen 2872 1849 Enke Logerende Alderdomsunderstøttet
Peder Villumsen ?? 6/5 1842 Ugift Alderdomsunderstøttet