Biografi for: Niels Christensen

Gårdmand i gården mtr. 1688 nr. 7 i Haverslev, som hørte under Kokkedal (Jordebog 1774, fot. 1787)
Han blev efter Karens død 1785 gift 2. gang 1786 med Johanne Pedersdatter f. ca. 1757.
Skiftet efter Karen Pedersdatter (Kokkedal skifter 12.7.1785) var et såkaldt "samfrændeskifte". Hendes børn, der alle var voksne, forlangte ingen arv, og de var enige med deres stedfader om at slutte skiftet uden registrering, således at stedfaderen overtog boet med dets forpligtelser. I skiftet kaldes Karen fejlagtigt Karen Thomasdatter.