Biografi for: Mogens Steffensen Brix

Mogens Steffensen Brix, f. 1776, d. 1831, Skudehandler i Blokhus. Gift 1. gang med Anne Marie Baltzersdatter, f. 1778, d. 1803. Mogens Brix gifter sig 2. gang med Else Jacobsdatter Ingstrup, f. 1786, d. 1851, med hvem han får 4 børn, hvoraf 1 barn dør 1814.

1800 begyndte Mogens Steffensen Brix at drive Skudehandel i Blokhus. Han købte først "den søndre gård" nu Strandingskroen, og året efter "Kancelligården". Herfra drev han handel med Norge under Napoleonskrigene. På den tid var der mangel på mønter og mange købmænd udstedte derfor nødpenge, der lokalt var anerkendt som betalingsmidler. Det gjorde Mogens Brix også. I 1825 solgte han "Kancelligården til sønnen Baltser Brix og "den søndre gård" til datteren Christina Brix, der to år senere giftede sig med handelsbetjent Jens Carl Klitgaard."
Kilde: Nabohandel over Skagerak. Dafolo Forlag 2000.

Hjoerring, Øster Han, Skræm, Schræm Bÿe, , 1, FT-1787, B3988
Stephen Brix 38 Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer
Maren Jensdatter 38 Gift Madmoder
Mogens Stephensen 12 Ugift Deres Börn
Christen Stephensen 10 Ugift Deres Börn
Jeppe Stephensen 3 Ugift Deres Börn
Christen Lausen 64 Enke Tieniste Folk
Else Pedersdatter 19 Ugift Tieniste Folk

Hjoerring, Hvetbo, Hune, Blokhuus, , 20. Familie, FT-1801, B4687
Mogens Stephen Brix 25 Gift Huusbonde Kiøbmand
Anne Mari Baltzhersdatter 22 Gift Kone
Lars Sørensen 36 Ugift Tienste Karl
Karen Sørensdatter 22 Ugift Tienste Pige
Christiane Mogens Datter 2 Ugift Datter af Mogens Brix [g. m. Jens Carl B. Klitgaard, Blokhus]
Else Stephansddatter 9 Ugift Pleiedatter
Birgithe Jespersdatter 64 Enke(mand) Enke Kone Indsider
Mogens Christensen 25 Ugift Tienste Karl Skiper
Christen Sørensen 24 Ugift Tienste Karl Matros