Biografi for: Clemmen Emil Clemmensen

Emil Clemmensen købte 1918 Trabjerggaard med 45 tdr. land.
Direktør i Borbjerg Sparekasse frem til sin død 1959

Folketælling 1925
Ringkøbing, Borbjerg, Trabjerg. Opsl. 86
Clemmensen, Clemmen Emil, M, 30/4 1891, Borbjerg, Husfader, Gaardejer
Clemmensen, Anna Krog, K, 1/9 1994, Borbjerg, Husmoder
Kristensen, Marius Sanggard, M, 1/4 1898, Tjenestekarl
Løvig, Madsine, Nygaard, Pedersen, K, 1/3 1904, Husassistent
Pedersen, Carl Gustav, M, 12/8 1910, Tjenestekarl

Emil Clemmensen, Gdr., "Trabjerggaard", Borbjerg, Holstebro. Født 30. April 1891, Søn af Gdr. Laust Clemmensen, Søndergaard. Gift med Anna Clemmensen, født Krog, født 1. Juli 1894, Datter af Gdr. Jens Krog, sammesteds.
"Trabjerggaard" er meget gammel og var tidligere en meget stor ejendom, beboet af adelige og halvadelige personer. Clemmensen overtog den d. 1. Marts 1918 som en delvis forsømt Ejendom, den er nu delvis ombygget. Der var ved Overtagelsen opdyrket 44 Tdr. Land, 3 Tdr. Land var Kær, der er nu opdyrket 47 Tdr. Land, Clemmensen har selv foretaget Afvanding og Opdyrkning af 3 Tdr. Land, desuden har han merglet Lodden og plantet Læbælte. Besætningen var ved Overtagelsen paa 3 Heste, 5 Køer, 6 Ungkvæg og 2 Svin, den er nu paa 5 Heste, 14 Køer, 16 Ungkvæg og 25 Svin. Clemmensen var paa Ryslinge Højskole 1914-11 og paa Askov Højskole 1911-12, desuden har han tjent ved Landbrug. Clemmensen er Kasserer i Mergelselskabet, som han er Medstifter af, har været Medlem af Borbjerg Sogneraad i 8 Aar, deraf Formand i 3 Aar, desuden har han haft flere andre lokale Hverv.