Biografi for: Jørgen Christensen Møller

Født på St. Rydemølle.

Kirkebog Ryde sogn 1721-1747. Fødte. Opsl. 9
1729. Dom. Jubilate. Christen Møllers Barn Nafn Jørgen. Susept.: Kirsten Nielsdatter ?. Testes: Christen Jedskou, Anders ?, Jens ?, Cristen Møllers Pige, Cristen Jedskous Datter.

1757. Boede iflg. skiftet efter faderen i 1757 i Nørregade i København,

Kirkebog Borbjerg sogn 1750 - 1802 Fødte. (Kort HMB-C 499 A-5, 1/3)
1759. Dom 3. p. Advent. Jørgen Møllers Datter, Nom. Zidsel Marie. Suscept.: Frøken Kaalund. Test.: Jens Hau (sikkert Jens Jensen Have, Borbjerggaard), Giertrud i Præstegaarden, Søren Quisgaard og Hustru. Christen af Ryed Mølle.

Kirkebog Brøndum sogn (opsl. 45)
1761. ??? Mand ? ? Hustrue paa min ? ? opholdt sig hos Jørgen Møller i Groue med sin rigtige Pas og ? B?, ? til Daaben og kaldet Zacherias. Baaret af Jørgen Møllers Pige Maren. Faddere: Jørgen Møller og Søren Møller, Maren J?s Datter og ? ? Datter Mølgaard.

Kirkebog Brøndum sogn (opsl. 45)
1762. Dom Esto Mihi (Fastelavns søndag = 21 februar) hafde Jørgen Møller hans Datter Metthe hendes barnedaab confirmeret. Baaren af Mosteren Giertrud paa ?. Fadder: Mons Peder Krogh. Jens ? Lundet i Winde, Jørgen Møllers Broder, Jørgen Møllers Syster.

Kirkebog Brøndum sogn (opsl. 62)
1762. Dom Esto Mihi (Fastelavns søndag = 9 februar). Begravet Jørgen Møllers Hustrue

Skifte efter Mette Jensdatter
293 Mette Jensdatter Lund i Grove [i Brøndum sogn]. 15.3.1762, fol.189B.
E: Jørgen Christensen.
B:
1) Sidsel Marie Jørgensdatter 3. Ved afkald 16.7.1780 g.m. Christen Pedersen i Store Perregård i Borbjerg sogn, (skifteprotokol 1774-1789 fol.141B)
2) Mette Jørgensdatter 30 dage.
FM:
1) morbror Jens Jensen i Borbjerggård i Borbjerg sogn
2) mosters mand Peder Krog i Kærgårdsholm ny mølle
3) mosters mand Jens Jensen i Vinde [i Skive landsogn].
Kilde: http://www.brejl.dk/hald.htm
Kilde: Skivehus amt 1751-1763. Book No. 1. Skifteprotokol A. Film M-10233.

Kirkebog Ryde sogn. Opsl. 55
1762. Dom. prima p. Trinit. (= 13 juni) Jørgen Møllers Datter, Mette 15 uger 5 dg.

Det er indtil videre ikke lykkedes at få styr på tip3 oldefar Jørgen Christensen Møllers videre skæbne.
På et tidspunkt inden 1775 bliver Jens Jensen fra Borbjerggaard udpeget som værge og formynder for datteren Zidsel Marias arv på 110 rd og tinglyser 1775 en obligation for arven. Læst for Salling herreders Ret 1. maj 1775.

1780 bliver Zidsel Marie gift med Christen Pedersen på Store Perregaard. Jens Jensen udbetaler arven på 110 rd og Christen
Pedersen giver Jens Jensen afkald på videre arv.
Kilde: Skivehus Amt 1751-1763. Skifteprotokol A, folio 199. Film M-10.233
Kilde: Borbjerg sogn 1774-1789. Skifteprotokol. Fol. 141B.

Skiftet efter Jørgen Christensen Møllers svigerinde.
1972 Gertrud Lund, ugift i Nørkær i Rønbjerg sogn. 15.1.1798. III, fol.80B, 84B, 91, IV, fol.8B, 48B, 51B, 63B.
A.
1) bror Mikkel Lund, død. 4B:
a Maren Mikkelsdatter g.m. Peder Sinding i Lime
b Inger Mikkelsdatter g.m. Jens Andersen i Resen, der døde, nu g.m. David Andersen i Resen
c Jens Mikkelsen, skoleholder i Valsgård ved Hobro
d Jeppe Mikkelsen i Nannerup i Jebjerg sogn
2) bror Jens Lund eller Jens Have, død. 1B:
a Johanne Marie Jensdatter g.m. Peder Særkær i Måbjerg sogn
3) søster Margrethe Lund i Flyndersø Mølle ved søn Hans Krog
4) bror Laurids Lund, død. 9B:
a Thomas Lauridsen Lund i Lundhede i Estvad sogn
b Jens Lund i Tolstrup i Hem? sogn
c Peder Lund i Lund i Skive sogn
d Morten Lund i Roslev Præstegård
e Maren Lauridsdatter, tjener i Viborg Hospital
f Gertrud Lauridsdatter g.m. Christen Lauridsen i Egeris i Skive sogn
g Anne Lauridsdatter g.m. Poul i Nørre Østerskov i Ryde sogn
h Ellen Lauridsdatter i Øksenvad i Dølby sogn
i Anne Lauridsdatter i Estvad
5) søster Anne Lund, død, var g.m. Christen Brøndum i Vinde i Skive sogn. 4B:
a Oluf Jensen i Dølby
b Morten Jensen i Lund i Skive sogn
c Johanne Marie Jensdatter g.m. Poul i Næsbækgård i Balling sogn
d Jens Christensen på Svanholm på Sjælland
6) søster Mette Lund, død. 1B:
a Sidsel Marie [Jørgensdatter] g.m. Christen [Pedersen] i Store Perregård i Borbjerg sogn.