Biografi for: Niels Jensen

Kirkebog Sahl sogn (opsl. 3)
1825. Født 23. Jan, Hjemmedøbt 23. Jan. Jens Christian. Søn af Anne Cathrine Jensd. Tjenestegørende, opholdende sig i Bjerth hos Jens Jensen Smed. Til barnefader udlagt Niels Jensen Ungkarl, Søn af Jens Jensen Smed i Bjerth. Faddere: Anders Poulsen, Niels Nielsen af Bjerth, Jens Jensen, tjenestekarl hos Jens Christensen i Bjert, og ovennævnte Anders Poulsens Hustru bar Barnet. Uægte. NB! Har været besvangret tilforn ved broderen til den udlagte Barnefader. Se Aar 1822 Pag 18 - 67.

Kirkebog Borbjerg sogn. (opsl. 135)
1830. Ungkarl Niels Jensen 26 Aar, Smed fra Sahl sogn og Tjenestepige Johanne Marie Jensdatter i Trabjerg 24 Aar. Forlovere: Niels Knudsen i Nygaard. Smed Jens Jensen i ? . Viet 15. April i Kirken

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Traberg, Et Huus, 113, FT-1834, C1299
Niels Jensen 30 Gift Huusmand (Smed)
Johanne Marie Jens Datter 28 Gift Hans Kone
Maren Jens Datter 64 Enke Paa Aftægt
Bodild Marie Niels Datter 3 Ugift Deres Børn
Jens Nielsen 1 Ugift Deres Børn

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Trabergbye, En Gaard, 103, FT-1845, c1061
Niels Jensen 41 Gift Gaardmand - Grovsmed Sahl, Severin Weiersøes svoger. Fik et uægte barn med min tip2 oldemor Anne Cathrine Jensdatter, jf. ovenfor.
Johanne Marie Jensdatter 39 Gift Hans Kone Borberg
Jens Nielsen 12 Ugift Deres Barn Borberg
Jens Christian Nielsen 10 Ugift Deres Barn Borberg
Jens Hansen Nielsen 4 Ugift Deres Barn Borberg
Niels Nygaard Nielsen 1 Ugift Deres Barn Borberg
Karen Dam Nielsen 6 Ugift Deres Barn Borberg
Bodild Marie Nielsen 14 Ugift Deres Barn Borberg
Maren Jensdatter 74 Enke Konens Moder paa Aftægt Ryde


Kirkebog Borbjerg sogn. (opsl. 389)
1845. Død 3. Maj, begravet 12. Maj. Niels Jensen, gift. Gaardmand og Smed i Traberg. 41 Aar. Født i Sahl Sogn. Hans Fader var Jens Smed i Bjert. Død af Tæring.

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Traberg, En gaard, 156, FT-1850, C9382
Peder Laursen 41 Gift Gaardmand, Huusfader Meirup sogn
Johanne Marie Jensdatter 44 Gift Hans kone Her i sognet
Bodil Marie Nielsdatter 19 Ugift Deres Barn Her i sognet
Karen Dam Nielsen 11 Ugift Deres Barn Her i sognet
Jens Hansen Nielsen 9 Ugift Deres Barn Her i sognet
Niels Christian Nielsen 6 Ugift Deres Barn Her i sognet
Nielsine Marie Pedersen 4 Ugift Deres Barn Her i sognet
Laust Pedersen 1 Ugift Deres Barn Her i sognet
Maren Jensdatter 80 Enke Aftægtskone, opholdes af Huusfaderen ved hans Gaard Ryde sogn