Biografi for: Peder Jespersen

Hjoerring, ster Han, Tranum, Bratbierg By, , 53, FT-1787, B3990
Peder Jespersen 66 Gift Hosbond Bonde og Gaardbeboer
Maren Madsdatter 52 Gift Madmoder
Jesper Pedersen 23 Ugift en Sn
Johane Pedersdatter 18 Ugift en Datter
Sren Pedersen 11 Ugift en Sn
Kiesten Pedersdatter 6 Ugift en Datter

Kirkebog Tranum sogn. Dde. Online
1794. Mai d. 25 Peder Jespersen i Bratberg gl. 72 Aar