Biografi for: ST. HAJSLUND

Store Haislund, Matr.-Nr. 14a m. fl. af Borbjerg mellemste Del. Postforb. og St.: Holstebro, hvortil c. 9 Km. Ejer: Søren Sørensen, som overtog Gaarden 8 November 1892, er født i Grove i Brøndum Sogn 7 Aug. 1861 og gift med Else Christensen, født i Vollum 17 Aug. 1864. Store Haislunds ældst kendte ejer var gamle Jens Heislund, hvis Slægt formentlig gennem flere Led har ejet Gaarden. Han solgte til en Poulsen, der atter efterfulgtes af F.P. Eising, som 1883 solgte til Adolf Hedemann. Han havde kun ejendommen et par Aar, hvorefter den i 1885 solgtes til Christen Olsen, af hvem den nuv. ejer købte.
Kilde: Vort sogns historie i 100 år. Borbjerg sogn. 1950-1958.

Haislund Andelsmælkeri
Brødbæk mejeris placering yderligt i det nordlige Borbjerg må have været begrundelsen for at sognet allerede det følgende år fik endnu er mejeri. Den 5. april 1886 stiftedes Hajslund Andelsmælkeri med gårdejer Kristian Olsen i Store Hajslund som initiativtager. Mejeriet var baseret på leverancer fra gårdene i sognets sydlige og vestlige dele, men da der endnu ikke var noget mejeri i Skave, leveredes mælk til Hajslund helt ude fra Tingedal.
Den nye virksomhed fik til huse i den vestlige ende af Store Hajslunds hovedbygning. Den nødvendige trækkraft leveredes af en hestegang, som man brugte det i datidens små mejerier. En mejerske forestod fra begyndelsen driften, men fra 1890 blev mejerist Bertel Bjerre bestyrer af Hajslund Andelsmælkeri. Han var født i Naur, men i 1882 købte faderen Kristen Bjerre Bisgård i Borbjerg, hvor farbroderen Søren Bjerre allerede ejede Nørre Risum. To af den unge mejeribestyrers brødre blev da også gårdmænd i Borbjerg, så han var solidt forankret i lokalsamfundet. Sit håndværk havde han lært som elev på Brødbæk Andelsmejeri. Det primitive mejeri i Hajslund har imidlertid ikke levet op til Bjerres utvivlsomt høje ambitioner; allerede i
1892 fik han da også stillingen som førstemejerist på Skærum Andelsmejeri, og kom således tæt på foregangsmanden Niels Villemoes i Skærum Mølle. Bjerre vendte dog i 1893 tilbage til egnen som mejeribestyrer i Hornshøj. Da eksisterede Hajslund Andelsmælkeri ikke længere.
I november 1892 udbrød der mund- og klovsyge i Sønder Hvam; den bredte sig til flere gårde, bl.a. St. Hedegaard, Sønder Risom og Pajbjerg. De havde alle havde fået deres mælk behandlet i mejeriet på Store Hajslund, hvorfra andelshaverne fik skummetmælken retur til dyrefoder. På Hajslund havde man ikke teknik til at pasteurisere mælken, hvorfor veterinærmyndighederne herefter nedlagde forbud mod at levere mælk til mejeriet. Alternative muligheder måtte findes, og da Andelsmejeriet Godthaab samme sommer var startet i Skave, kørte man mælken dertil.
Et af de korteste kapitler i egnens mejerihistorie var til ende. Efter blot 6 års eksistens blev Hajslund Andelsmælkeri nedlagt i efteråret 1892. Næste kapitel i Borbjerg sogns mejerihistorie udspilledes i østersognet - i Skave.
Kilde: Esben Graugaard. Holstebro Mejeri 1897-1997 - og Holstebroegnens mejerier.
Holstebro Museum 1997