Biografi for: Jens Damgaard Askanius

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borbjerg, Nørre Damgård, 223, FT-1890, C0765
Hans Helvei Askanius 48 Gift Husfader Gaardeier Råsted Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Jensen 46 Gift Husmoder Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Damgaard Askanius 21 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Karl Askanius 12 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Marie Katrine Askanius 10 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Nielsen 77 Gift Husfader Aftægtsmand Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Karen Jensen 78 Gift Husmoder Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borbjerg, Nørre Damgård, matr. no. 10 FT-1901
Hans Helvei Askanius, M, 20/12 1841, G, Raasted, Husfader Landmand
Ane Jensen, K, 5/10 1844, Borbjerg, Husmoder
Ane Marie Katrine Askanius, K, 16/11 1879, U, Borbjerg
Ane Askanius, K, 2/9 1894, U, Borbjerg