Biografi for: Peder Christiansen Brander

Kirkebog, Lerup -Tranum sogn. (Kort HMB-C 90-2, 7/11)
1813 August den 22. Christian Pedersen og Hustru i Klitten en Søn, Peder. Søren Laursens Hustru i Klitten bar ham. Test: Cristen Sørensen, Niels Møller, Mads Knudsen og Christen Leds Kone, alle af Klithuse. Moderen introduceret den 12. Sept.

Hjørring, Øster Han, Tranum, Klithuse , , et Huus, 6, FT-1834
Christian Pedersen, 60, Gift, Huusmand,
Kirsten Peders Datter, 53, Gift, hans Kone
Mette Christiansdatter, 16, Ugift, deres barn
Ane Marie Christiansdatter, 9, Ugift, deres barn
Maren ? Simonsdatter, 4, Ugift, i Barns sted

Peder, der i 1834 må være 20 år, er ikke til stede her. Sandsynligvis er han ude at tjene et andet sted.

Kirkebog Tranum sogn. Fødte Mandkøn (Kort C 90-9, 1/9)
25 Februar 1836. Christian Pedersen. Døbt i Kirken 6te Marti. Moderen Johanne Christensdatter, Indsider Kone i Bratbierg. Udlagt Barnefader Peder Christiansen, Ungkarl hos Forældrene i Kithuse. Faddere: Pigen Maren Christjansdatter, tjenestegøende på Nørre Skovsgaard, Cresten Sands Kone paa ??, Cresten Sand af ibid. Jens Crestensen af Nørre ibid. Niels Crestensen Sand tjenende Degnen i Brovst.

Johanne Christensdatter er det indtil videre ikke lykkedes at finde mere om, men Peder indgår ægteskab med Christiane Christensdatter:

Kirkebog Kettrup sogn.
28 dec. 1839 viet i Kettrup kirke.
Ungkarl Peder Christiansen af Klithuse i Tranum sogn, f. 22 aug. 1813. Vac. 24 nov. 1814. Hjemme hos faderen.
Pigen Christiane Christensdatter, tjenende som Amme paa Skjerpinggaard, født 25 nov. 1810. Vac. 24 juli 1823.

Thisted, Vester Han, Kettrup, Øslev By, en Gaard, Skjergpinggaard, 69, FT-1840, C7054
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Carl Wilhelm Quistgaard 41 Gift Herredsfoged og Skriver i Wester og Øster Han Herreder
Amalie Birgitte Cathrine Høstmark 35 Gift hans Kone
Emma Marie Christine Quistgaard 11 Ugift deres Børn
Ide Marie Quistgaard 5 Ugift deres Børn
Andreas Brædstrup 24 Ugift Fuldmægtig
Mads Nielsen 20 Ugift Skriver
Christen Hansen 33 Ugift Avlskarl
Søren Christian 37 Ugift Kudsk
Poul Nielsen 23 Ugift Tjenestekarl
Christiane Christensdatter 30 Ugift Amme
Karen Nielsdatter 29 Ugift Tjenestepiger
Kathrine Marie Holm 34 Ugift Tjenestepiger
Margrethe Marie Sørensdatter 29 Ugift Tjenestepiger

Hjørring, Øster Han, Tranum, Klithuse , , et Huus, 6, FT-1840 (kort 376)
Christian Pedersen, 66, Gift, Huusmand, Lever af sin jord
Kirsten Peders Datter, 59, Gift, hans Kone
Peder Christiansen, 27, Gift, hans Kone lever fraværende [på Skjerpinggaard jf. ovenfor]
Mette Christiansdatter, 21, Ugift, deres barn
Ane Marie Christiansdatter, 15, Ugift, deres barn

Kirkebog Kettrup sogn.
Christiane rejser fra Skjerpinggaard i Kettrup sogn 1 maj 1840 til Tranum sogn.

1842, den 12 februar bliver der skiftet efter Christian Pedersen og Kirsten Pedersdatter. Sønnen Peder Christiansen får skøde på ejendommen, matr. 127, der oprettes aftægtskontrakt for forældrene og Peders Søskende får hver et pengebeløb.

Hjørring, Øster Han, Tranum, Klithuse Bye, , gaard, 9, FT-1845
Peder Christensen, 32, Gift, , gaardmand, her i sognet
Christiane Christensdatter, 35, Gift, , hans kone, Hillerslev sogn, Thisted amt
Amalie Marie Pedersdatter, 5, Ugift, , deres datter, her i sognet
Christian Pedersen, 9, Ugift, , deres pleiebarn i søns sted, her i sognet
Maren Kjerstine Sørensdatter, 30, Ugift, , tjenestepige, Hauerslev sogn, Hjørring amt
Christen Pedersen, 71, Gift, , aftægtsmand, Hjortdals sogn, Thisted amt
Kjersten Pedersdatter, 64, Gift, , hans kone, her i sognet
Ane Marie Christensdatter, 20, Ugift, , deres datter, skræder, her i sognet
Johanne Christensdatter, 29, Ugift, , deres datter, her i sognet
Kjersten Jensen, 1, Ugift, , hendes datter, her i sognet

Folketælling 1850, Øster Han herred, Tranum sogn, Klithuse
Peder Christiansen, 36, gift, født i sognet, husfader
Christiane Christensdatter, 40, Gift, , født i Hillerslev sogn, hans kone,
Christian Pedersen, 14, Ugift, , født i sognet, deres barn
Amalie Marie Pedersdatter, 10, Ugift, , født i sognet, deres barn
Carl Christian Pedersen, 5, Ugift,, født i sognet, deres barn
Mette Marie Christensdatter, 19, ugift, født i sognet, tjenestepige

Kirkebog Tranum sogn. Confirmerede Drenge (Kort C 90-9, 4/9)
1850. 1 Søndag efter Paasken i Lerup Kjerke. Christian Pedersen. Søn af Moderen Johanne ChristiansDatter af Bratbierg og Ungkarl Peder Christiansen i Klithuse. Født 25 Februar 1836 i Bb. Døbt 6 Martii S.A. i T. Kjerke. Kundskab og Opførsel: Meget god.

Folketælling 1855, Øster Han herred, Tranum sogn, Klithuse Bye, 34, en gaard
Peder Christian Christiansen, 42, gift, født i sognet, Gaardmand, husfader
Christiane Christensdatter, 45, Gift, , født i Hillerslev sogn, Thisted amt, hans kone,
Christian Pedersen, 19, Ugift, , født i sognet, deres barn
Amalie Marie Pedersdatter, 15, Ugift, , født i sognet, deres barn
Carl Christian Pedersen, 10, Ugift,, født i sognet, deres barn
Inger Marie Andersdatter, 9, Ugift, født i sognet, antaget som Pleiedatter
Kirsten PedersDatter, 76, Enke, født i sognet, Aftægt Kone med Gaard,

Folketælling 1860, Øster Han herred, Tranum sogn, Klithuse Bye, 27, en gaard
Peder Christian Christiansen, 47, gift, født i sognet, Gaardmand og husfader
Christiane Christensen, 50, Gift, , født i Hillerslev sogn, Thisted amt, hans kone,
Christian Pedersen, 24, Ugift, , født i sognet, deres barn
Amalie Marie Pedersdatter, 20, Ugift, , født i sognet, deres barn
Carl Christian Pedersen, 15, Ugift,, født i sognet, deres barn
Kirsten Pedersen, 80, Enke, født i sognet, Aftægtskone med Gaarden

Folketælling 1870, Øster Han herred, Tranum sogn, Klithuse Bye, Gaard
Peder Christiansen, M, 56, gift, Lutheraner, født i Tranum sogn, Huusfader, Jordbruger,
Christiane Christens Datter, K, 59, Gift, , do., født i Hillerslev sogn, Thisted amt, Huusmoder,
Amalie Marie Pedersdatter, K, 30, Ugift, , do., født i Tranum sogn, Datter, Legemoder
Christen Jensen Christensen, M, u.1aar, Ugift, do., do., Søn (Amalies søn)
Maren Lars Datter, K, 34, Ugift, do., do., (Sted-)Datter
Laura Sørensen, K, 19, Ugift, do., født i Hauerslev sogn, Tjenestepige
Karen kirstine Jensen, K, 14, Ugift, do., født i Tranum sogn, Tjenestepige
Lars Peter Rasmusen, M, 16 Ugift, do., født i Tranum sogn, Tjenestedreng
Giertrud Marie Sørensen, K, 20, Ugift, do., født i Svendstrup sogn, ?

Amalie og hendes søn Christen opholder sig midlertidigt i Klithuse, men har fast ophold i Vrensted sogn.

1873. Matr. 127 deles i Matr. 127a til Peder Christiansen med 415.640 kv.alen ( = 163.762 m2 ? ) - hartkorn 4 Sk, 0 Fk, 3/4 Alb. Og resten (1.547.930 - 415.640 =) 1.132.290 kv.alen ( = 446.122 m2 ? ) til Matr. 127b Chr. Pedersen, inklusive 127c og 127d (tørvelodder i Nymosen).
Kilde: Kort- og Matrikkelstyrelsen

Ved skøde af 30 oktober sælger Peder Christiansen Matr. 127b til sin søn, Christian Pedersen, for 600 rigsdaler.
Kilde: Ø. Han Herred Skøde- og panteprotokol 1870-1874, pag. 452. R.A. film 28.592

Hjørring, Øster Han, Tranum, Klithuse By og Tranum Klit, Tranum Sogn, , En Gaard, 48, FT-1880
Peder Christiansen, 66, Enke, Husfader Gaardeier, , Tranum Sogn Hjørring Amt
Maren Larsdatter, 44, Ugift, Steddatter, , Do [Tranum Sogn Hjørring Amt]
Carl Christian Pedersen, 34, Gift, Medhjælper ved Gaardens Bedrift, , Do [Tranum Sogn Hjørring Amt]
Ane Dorthea Andersen, 28, Gift, Hans Kone, , Leerup Sogn Do [Hjørring] Amt
Christianne Pedersen, 7, Ugift, } Deres Døttre, , Tranum Sogn
Maren Pedersen, 6, Ugift, } Deres Døttre, , Do [Tranum Sogn]
Kirstine Pedersen, 3, Ugift, } Deres Døttre, , Do [Tranum Sogn]
Christen Holm Larsen, 18, Ugift, Tjennestekarl, , Do [Tranum Sogn]
Oline Christine Bærtelsen, 19, Ugift, Tjennestepige, , Do [Tranum Sogn]
Mætte Marie Christensen, 15, Ugift, Do [Tjennestepige], , Do [Tranum Sogn]

Hjørring, Øster Han, Tranum, , FT-1890
Karl Chr. Pedersen Brander, 44 år, f. i Tranum. Gårdmand
Ane Dorthea Andersen, 38 år, f. i Lerup sogn, hans kone
Chr. Brander, 17 år, deres barn
Maren Brander, 16 år, deres barn
Kirstine Brander, 13 år, deres barn
Inge Marie Brander, 9 år, deres barn
Pouline Brander, 7 år, deres barn
Peter Christiansen Brander, 5 år, deres barn
Anders Bentsen Brander, 2 år, deres barn
Peter Christiansen Brander, 76 år, f. i Tranum, aftægtsmand

Kirkebog Tranum sogn. Online
1891. Død 3 Novbr., begravet 11. Novbr. Peder Kristiansen, Aftægtsmand i Klithuse. 78 Aar.