Biografi for: Zidsel Eskildsdatter

Kirkebog Hygum sogn. Online
1771. Copulerede. Christen Sørensen Westergaard Enkemand og Pigen Zidsel Eschildsdatter efter kongl. allernaadigste Bevilling af Dato 26 October 1771 i Kirken sammenviede den 21 November ??.

Kirkebog Hygum sogn. Online
1773. Tirsdagen den 23 Martii Christen Sørensen Westergaards Hustrue forløst med en Datter som blev hjemmedøbt Anne Marie. I Kierken Fest Pashe II. (2. påskedag) den 12 April. Bæremoderen ??Harbo Øer ? Christen Sørensen Westergaard, Christen Hansen Kammersgaard ??, Niels Kammersgaards Hustru ??

Ringkoebing, Vandfuld, Hygum, Westergaard, , , 9, FT-1787
Christen Sørensen, 77 , Gift, huusfader, bonde og gaardbeboere,
Sidsel Eskildsdatter, 46 , Gift, huusmoder, ,
Ane Marie Christensdatter, 14 , Ugift, deres i egteskab avlede barn, ,
Jens Christensen, 42 , Ugift, stifsøn af dem begge avlet i gaarden før, ,
Jens Christensen Nørgaard, 28 , Ugift, tieneste karl, land soldat,

Kirkebog Hygum sogn. Online.
1798. Begravede. Den 24 Juli Enken i Westergaard Zidsel Eskildsdatter, gl. 59 Aar og nogle Uger

1798. den 18. Juli. Skifte efter afgangne Christen Sørensens Enke Zidsel Eskildsdatter af Westergaard udi Hygom sogn
Kilde: Baroniet Ryssenstens gods' skifteprotokol 1788-1801, Book no. 4, pag. 83b, 87 og 91b. Film 10.173
Eneste arving er datteren Anne Margrethe Christensen Westergaard, der under skiftet gifter sig med Lars Nielsen af Øster Westergaard, som køber Stervboen.

1799. Jordebog for Rammegaards og Herpinggaards gods
Hygom sogn, herunder Westergaard
Laurs Nielsen. Hartkorn: - 2skp 2fjk - Aarlig landgilde: 1rd 2m 2 sk. Paategning: Dette Hartkorn er Kierkeskyld og har desuden i fæste 5td 4skp 3fjk Hartkorn.
Christen Sørensens Enke. Hartkorn: - 2skp 2fjk - Aarlig landgilde: 1rd 2m 2 sk. Paategning: Dette Hartkorn er Kierkeskyld og har desuden i fæste 5td 4skp 3fjk Hartkorn
Kilde: Skodborg-Vandfuld Herreder. Book no 27. Ekstrakt af Landstingets Skøde- og pantebøger 1807. Film 29.591, pag. 374