Biografi for: Hedevig Katrine Nielsdatter

Kirkebog Hjerm sogn. Fødte Kvindekøn (Kort c 500 B-4, 2/4)
9 November 1820. Hedevig Cathrine. Hjemmedøbt 10 Novbr. 1820. Daaben publ. i Kirken 26 Dec. s.å. Datter af Hmd. og Snedker Niels Espersen og Hustru Kirsten Sørensdatter af Husmer i Hierum Sogn. Faddere: Hmd. Mogens Christian Espersens Kone Maria Cathrine Christensdatter af Wolstrup Vasehuus og Mogens Christian selv, Gmd. Hendrich Pedersen og Datter Mette Kierstine af Skiettrup og Gmd og Muurmester Jens Sørensen af Bechuset, alle i Hierum.

Ringkøbing, Hjerm, Hjerm, Husmer, , Et Huus, 57, FT-1845
Niels Espersen, 67, Gift, , Huusmand og Tømmermand lever meest af sin Jordlod, Her i Sognet
Kirsten Sørensdatter, 63, Gift, , Hans Kone, Her i Sognet
Ane Kirstine Nielsdatter, 30, Ugift, , Deres Børn Vævere, Her i Sognet
Hedevig Catrine Nielsd., 25, Ugift, , Deres Børn Vævere, Her i Sognet

Ringkøbing, Ginding, Ryde, Kirkeby i Ryde Sogn, , 6 et Hus, 1, Ft.1880
Hedvig Cathrine Nielsen, 59, enke, Husmoder, Væverske, , Hjerm, Ringkøbing Amt
Inge Katrine Eriksen, 19, ugift, Hendes datter, Sypige, , Her i Sognet
Ane Eriksen, 17, ugift, Hendes datter, Væverpige, , Her i Sognet
Chisten Pedersen, 52, gift, Husfader, Husejer, , Her i Sognet
Johanne Marie Jensen, 49, gift, Hans Hustru, , Her i Sognet
Edel Kirstine Jensen, 28, ugift, Deres Datter, , Her i Sognet
Chresten Pedersen, 24, ugift, Deres tilkommende Svigersøn, Daglejer i Agerbruget, , Her i Sognet