Biografi for: Erik Christensen


STAMFADER TIL NAVNET ERIKSEN I MIN SLÆGT.

Kirkebog Odby sogn. Fødte Mandkøn. (Kort C 126 A-7, 1/8)
8 Aug 1819. Erich. Søn af tjenende hos Gaardmand Jens Sørensen i Uglev, Christen Michelsen, og Hustru Mette Erichsdatter. Hjemmedøbt 8 Aug. Bragt til Kirken 10 Octbr. Maria Jensdatter tjenende hos Gaardmand Christen Pedersen i Odbye bar Barnet, De øvrige Faddere var : Gaardmd. Jens Sørensen i Uglev, Huusmd. Christen Pedersen af Flovlev, Møllersvend ved Melleries Mølle, Christen Larsen, og Huusmd. Michel Ydes Datter, Mette, af Odbye.

Folketælling 1834 i Thisted, Refs, Odby, Seerup Bye, , Et huus, 67,
Christen Michelsen, 40, Gift, , Huusmand og dagleier,
Mette Erichsdatter, 40, Gift, , Hans kone og skræderske,
Erich Christensen, 15, Ugift, , Deres børn,
Michel Christensen, 12, Ugift, , Deres børn,
Mariane Christensdatter, 7, Ugift, , Deres børn,
Gjertrud Marie Christensdatter, 1, Ugift, , Deres børn,
Michel Yde, 75, Enke(mand), , Indsidder og dagleier,
Ellen Michelsdatter, 44, Ugift, , Hans datter,
Christiane Jensdatter, 39, Ugift, , Indsidder, driver ubestemt næring,
Ane Laursdatter, 11, Ugift, , Hendes børn,
Else Nielsen, 1, Ugift, , Hendes børn,

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Skjettrupbye, , Krogager - et Huus, 64, FT-1840
David Jensen, 30, Gift, , Huusmand - Tømmermand,
Ane Madsdatter, 25, Gift, , hans Kone,
Erik Christensen, 20, Ugift, , I Tømmerlære,

Kirkebog Hjerm sogn. Copulerede (Kort C 500 B-6, 3/5)
1848. 10 Marts. Ungkarl Snedker Erik Christensen af Skelsgaarde i Hjerm, 28 Aar gl. Pigen Væverske Hedevig Cathrine Nielsdatter af Nørhedehuus i Hjerm, 27 Aar gl. Forlovere Gaardmand Stephan Nielsen af Skelsgaarde og Aftægtsmand Niels Espersen af Husmer, begge i Hjerm.

Kirkebog Hjerm sogn. Afgaaede fra Sognet. Online
1848. Eriksen Christensen. Gift Mand. 28 Aar. Gift Mand. Afgaaet til Handberg i Maj 1848
Hedevig Cathrine Nielsdatter, 27 Aar. Gift Kone. Afgaaet til Handberg i Maj 1848

Kirkebog Handbjerg sogn. Ankomne til Sognet. Online
1848. Eriksen Christensen, 14.5.48. 29 Aar. Huusmand. Ankommet fra Hjerm 12.5.48
Hedevig Chatrine Nielsdatter, 27Aar. Sidstnævntes kone. Ankommet fra Hjerm 12.5.48

1848. Erik Christensens skøde og købekontrakt på Sønderbyhus, samt panteobligation til Gaardmand Peder Christian Christiansen af Aahl By i Sahl sogn. Begge læst for Hjerm Ginding Herreds Ret 15 Dec 1848,
Kilde: Hjerm-Ginding Herreds Skøde- og panteprotokol 1847-1849. No. 416, pag. 531 og No. 426, pag. 537. Film RA 28.846
I følge kvittering i No. 23-473 er denne Obligation udslettet den 13 Jan 1860.
Kilde: Hjerm-Ginding Herreds Skøde- og panteprotokol 1858-186 , pag. 430. Film RA 28.850

Erik Christensens Soldatertjeneste:

1842. Lægd 61 Odby sogn. Gl. No. 67 Nyt No. 52 Christen Mikkelsens søn Erik, f. i Uglev, 21 Aar. Højde: 62 ¾. Soldat 1842 ved 2. Jydske Regiment. Indsat for Ringkjøbing 1 - 96, mødt 9 Juli. Er fra 1 Juli 1842 udsat ved 1. Jægercorps.

1849. Lægd 90 Handbjerg sogn. Gl. No. Æ139 Nyt No. 65. Christen Mikkelsens søn Erik, f. i Uglev, 30 Aar, Højde: 62 ¾ Jæger 1842 1 J?, mødt 9/7. 1846 i Krigsres. Session. 1851. Lazeret for Fistelsaar efter Skudsaar i v. Laar. Er aldeles utjenstdygtig. Fik afsked.

Forløbet er sandsynligvis således:
Erik Christensen indkaldes 1842 til 2. Jydske Regiment, bliver menig i Jægercorpset og indtræder efter rekruttiden i 1. Reserve Jægerkorps. Med den nye hærordning i 1848 findes han i 1. Reservejægerkorps 1. Compagnie.
Den 6. juli 1849 (udfaldet fra Fredericia) såres han ved et skud i venstre lår og indlægges lazeret, men såret udvikler sig til et Fistelsår (sår der vanskeligt vil heles). Fra 1. april 1950 til 25. december 1950 er han hjemsendt (hjempermitteret!).
På sessionen i 1851, jf. ovenfor, erklæres han for " aldeles utjenstdygtig", og bliver afskediget fra soldatertjenesten.
Kilder:
Film M-12612 1. Reserve Jægerkorps. Oprettet 1848. Book No. 1631. 1848-1852. Stamliste for 1. Reserve Jægerkorps 1. Compagnie.
Film M-12612. 1. Reserve Jægerkorps. Oprettet 1848. Book No. 1632. 1848-1852. Stambog 1. Reserve Jægercorps, Jydske Afdeling, 1. og 2. Compagnie.
Film M-12612. 1. Reserve Jægerkorps. Oprettet 1848. Book No. 1667. 1848-1852. Stambog 1 R. J. C, 1 Comp.
Film M-12612. 1. Reserve Jægerkorps. Oprettet 1848. Book No. 1668. 1848-1852. Stam Bog for 1. Reserve Jægerkorps 1. Compagnie 1850.
http://www.fredericiashistorie.dk/html/fredericia/artikler/udfaldet.html
http://www.fredericiashistorie.dk/html/fredericia/navne/meza.html
http://www.fredericiashistorie.dk/html/fredericia/krige/treaarskrigen/de_mezas_brigade.html

Ringkoebing, Hjerm, Handbjerg, Handberg, Et huus, 41, FT-1850, D2376
Erik Christensen 31 Gift Snedker, huusfader Odby, Thisted amt
Hedevig Katrine Nielsdatter 31 Gift Hans kone Hjerm
Niels Christian Eriksen 2 Ugift Deres søn Her i sognet

1855 Denmark Census
Erik Christensen. Marital Status Gift (Married). Age 35. Birth Date 1820. Birth Place Odby, Thisted Amt. Residence Date 1855
Residence Address et Huus. Residence Place Handbjærg, Hjerm, Ringkøbing (Ringkobing), Danmark (Denmark). Relationship Huusmand, Snedker, Huusfader, Lever Af Sin Jordlod (Head). Religion Lutheran.
Household Members
Erik Christensen 35, Hedevig Katrine Nielsdatter 34, Niels Christian Eriksen 7, Jesper Christian Eriksen 5

Folketælling 1860 i Ringkøbing, Hjerm, Handbjerg, Handbjerg, , Sønderbyhus,
Erik Christensen, 42, Gift, Husf., Husm., Odby
Hedevig Katrine Nielsdatter, 40, Gift, Kone, , Hjerm
Niels Christian Eriksen, 12, Ugift, Søn, , Handbjerg S.
Jesper Christian Eriksen, 9, Ugift, Søn, , Handbjerg S.
Henrik Christian Eriksen, 5, Ugift, Søn, , Handbjerg S.
Mette Kirstine Eriksen, 3, Ugift, Datter, , Handbjerg S.
Johannes Simonsen, 23, Ugift, , Snedker, Handbjerg S.

1860. Mageskifteskøde
Erik Christensen mageskifter Sønderbyhus i Handbjerg sogn af hartkorn 2Skp 1Fk 1/4 Alb med rebslager Peder Erlandsens ejendom, Aldershaab, matr. 10 d af Hvolbæk i Ryde sogn af hartkorn 5Skp 2 Alb. For mageskiftet betaler Erik Christensen 500 Rd, som han låner af Anders Christensen i Storgaard i Handbjerg sogn, ved ustedelse af en obligation med pant i Aldeshaab. Lånet er noteret udslettet i Skøde- og panteprotokollen 28 juni 1872.
Kilde: Hjerm-Ginding Herreds Skøde- og panteprotokol 1858- 1861, pag 591. Film RA 28.850

Ejendommen Aldershaab, der omkring 1920 blev fjernet, lå ved Hvolbækvej i Ryde Kirkeby.

Folketælling 1870 i Ringkøbing, Ginding, Ryde, Ryde, , hus, (kort 4477)
Erik Christensen, 50, Gift, Odby sogn, Husfader
Hedevig Katrine Nielsdatter, 50, Gift, Hjerm, Husmoder
Esper Eriksen, 19, Ugift, Søn, , Handbjerg.
Henrik Eriksen, 14, Ugift, Søn, , Handbjerg.
Mette Kirstine , 12, Ugift, Datter, , Handbjerg
Inger Katrine, 9 Ugift, Ryde
Ane Eriksen, 7, ugift, Ryde

Kirkebog Ryde sogn 1853 - 1876. Døde Mandkøn (Kort c508-3, 6/9)
8 Marts 1876. Begravet 16 Marts. Erik Christensen, Snedker i Kirkeby. Gift Husmand Snedker i Kirkeby. Født i Thy. 56 Aar.