Biografi for: Jens Peter Jensen Led

Kirkebog Jebjerg sogn 1883 - 1891. Fødte mandkøn. (kort C 206-6 1/2)
6 April 1884 Jens Peter Jensen (senere tilføjet: Led. Bevilling til Navneforandring af 23 Juni 1905). Døbt i Kirken 11 Mai. Søn af Murer Niels Kristian Jensen og Hustru Ane Kirstine Pedersen, 31 Aar gl, Jebjerg. Faddere: Barnets Moder. Gmd. Jens Kristian Rasmussen og Gårdbestyrer Jens Mogensen, alle af Jebjerg.

Kirkebog, Løgstør Sogn 1907 - 1912. Ægteviede. (Film 53145)
16 Maj 1910. Ungkarl, Forretningsbestyrer Jens Peter Jensen Led af Aalborg, født i Jebjerg Sogn 6 April 1884. Søn af afdøde Murer Niels Christian Jensen og efterlevende Hustru Ane Kirstine Pedersen af Jebjerg. 26 Aar. Pige Elisabeth Margrethe Møller af Løgstør, født i Løgstør 26 Februar 1885. Datter af Købmand Jens Laurits Schack Møller og Hustru Nikolette Heide af Løgstør. 25 Aar. Forlovere: Brudens Fader, Fabrikant Esper Andersen af Aalestrup.

Boede 30 april 1913 Rosenkransgade, Aarhus, jf. Jeppes korresponddance iflg. Trabjerg Vareindkøbsforenings kasseregnskab.

Folketælling 1921, Borbjerg, Trabjerg (Opsl. 90)
J eppe Jensen Led, M, 4/10 1886, Jebjerg, ank. 1909 fra Viborg, Husfader, Uddeler
Maren Jensen Led, K, 21/12 1886, Borbjerg, Husmoder
Anna Elisabeth, K, 14/6 1911, Borbjerg, Barn
Erling, M, 6/2 1914, Borbjerg, Barn
Aage, M, 29/3 1915, Borbjerg, Barn
Emil, M, 21/5 1916,Borbjerg, Barn
Axel, M, 23/4 1917,Borbjerg, Barn
Gerda, K, 20/12 1920, Borbjerg, Barn
Jens Peter Led, M, 6/4 1884, Jebjerg, ank. 1920 fra Holstebro, Slægtning, Kommis

Folketælling 1925, Viborg, Sjørslev (Opsl. 10)
Led, Jens Peter,M, 6/4 1884, Jebjerg, S(separeret), Husfader, Uddeler, Bopæl 5. Nov. 1924: Jebjerg.
Vestergaard, Marius Jensen, M, 2/5 1904, Vinderslev, Kommis, , Bopæl 5. Nov. 1924: Sjørslev
Sørensen, Kirstine, K, 11/2 1903, ?, Husbestyrerinde, Bopæl 5. Nov 1924, Skjæve
Tillægsliste for de af Stedets Beboere der er midletidigt nærværende:
Led, Ane Kirstine, K, 29/11 1852, Hjerk, E, Husmoder, Aftægtsnyder. Optaget i Jebjerg Folkeregister

Folketællingen 1930, Jebjerg-Lyby Kommune (Pakke 450)
Led, Ane Kjerstine, Bopæl 5. Novbr. 1929: Jebjerg, K, 29/11 1852, Bajlum, Enke, Husmoder, Aldersrente, Indgået ægteskab 1882.
Led, Jens Peter, Bopæl 5. Novbr. 1929: Jebjerg, M, 6/4 1884, Jebjerg, , , , Indgået ægteskab 1910.

1933 - 1940 Forretningbestyrer i broderen Jeppes købmandsforretning i Hvam Mejeriby, Borbjerg sogn.

1933. Hovedbog autoriseret for "Handlende Jens Peter Jensen Led, Hvam pr. Holstebro". Politimesteren i Holstebro, den 24. maj 1933.
1. notering 14 Juli 1933, sidste noteringer: "Transport til ny Hovedbog Oktober 39".

Folketælling 1940, Jebjerg, Møllegade (opsl. 60)
Led, Jens Peter (resten ikke udfyldt)

Kirkebog Jebjerg sogn.
1962. Død 27 marts på Statshospitalet i Viborg. Begravet 30 marts på Jebjerg sogns kirkegaard. Jens Peter Jensen Led. Fokepensionist af Jebjerg sogn, De gamles Hjem. Forhenværende købmand. Født 6. April 1884 i Jebjerg by og sogn, søn af murer Niels Kristian Jensen og Hustru Ane Kirstine Pedersen. Havde været gift med Elisabeth Møller fra hvem han var fraskilt. Anmærkninger: Genpart af dødsattest 14.5.1962 Viborg. Viborg Byskifteret. 28.3.1962. Tilbagemelding til Viborg Søndre Sogns klokkerkontor 30.3.62

Avisudklip, avis og dato ukendt, men året er 1962.
Dødsfald i Jebjerg
Rentier Jens Peder Led, Jebjerg er død, knap 78 aar. Jens P. Led er født i Jebjerg. Som ung blev han uddannet ved handelen, og hans flid og dygtighed førte ham frem, saa han efter faa aar selv opnaaede at blive indehaver af en stor forretning i Aarhus. I midten af trediverne vendte han tilbage til Jebjerg, hvor han senere begyndte en rejsebudforretning, og samtidig påtog han sig at føre regnskab for en del af byens forretningsfolk. Da helbredet begyndte at svigte, afhændede han sin rejse- og regnskabsvirksomhed og boede nu i huset i Bostrup, indtil han for faa aar siden flyttede ind paa De gamles Hjem i Jebjerg. Jens P. Led var en mand, der havde prøvet livets storme. Hans ungdoms- og manddomsgerning stod højt for ham, saaledes at han ikke havde let ved at indordne sig under andre former, som livets tildragelser havde ført ham til, og derfor blev han en ensom mand, men nogle faa, meget trofaste venner holdt dog forbindelsen vedlige indtil det sidste.