Biografi for: Søren Nielsen

Anders Andersen Barslund skænkede ved gavebrev 1827 parcellen til sin "Stifdatters Søn Søren Nielsen - at tiltræde, naar han bliver myndig". Søren Nielsen fik skøde 1842 fra Anders Barslund og boede her i mange år.

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, , Andersminde et huus, 91, FT-1850, C0597
Søren Nielsen 29 Ugift huusmand, huusfader, lever af sit jordlod Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt
Karen Thomasdatter 26 Gift hans kone Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt