Biografi for: Christiane Mogensdatter

Viborg, Nørre, Lyby, Bostrup, et Huus, 50, FT-1840, C2955
Mogens Pedersen 57 Gift Tømmermand
Maren Nielsdatter 57 Gift hans Kone
Karen Mogensdatter 19 Ugift deres Børn
Christiane Mogensdatter 15 Ugift deres Børn