Biografi for: Christen Povelsen

Kirkebog Borbjerg sogn. Kort HMB-C 499 A-5, 1/3.
1759. Dom. 14. p. Trinit. Povel Heegaards Søn, Nom. Xsten. Suscept. Povel Frøikes Datter. Faddere: Povel Frøik, Jens Hau og Søn Xsten, ? Synder Hvams Hustru og Søster Johanne.

Kirkebog Borbjerg sogn. Viede. Kort HMB-C 499 A-5, 1/3.
1784. 28. Januar Ungkarl Christen Povelsen og Pigen Maren Peders Datter, begge fra Heedgaardene i Borbjerg Sogn.

Christen Povelsen "tilstaar hermed at min kiære Moder Anna Christensdatter Sal. Povel Povelsens Enke i Stor Heegaard haver rigtig udbetalt mig den mig efter min Fader Povel Povelsen i Stor Heegaard tilkommende Arvepart med 100 rd. ......." Nør Hvam udi Borbjerg Sogn 9de November 1784.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1779-1790 pag. 114 (Film 28.830)

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Nørre Hvam, , , 98, FT-1787
Christen Povelsen, 29 , gift, Hosbond, Bonde og Gaardmand,
Maren Pedersdatter, 27 , gift, Madmoder, ,
Jens Pedersen, 36 , ugift, Tienestefolk, ,
Karen Sørensdatter, 23 , ugift, Tienestefolk, ,
Peder Christensen, 12 , ugift, Tienestefolk, ,

1790. Køber af broderen Poul Poulsen et ham tilhørende og efter Skiøde af Dato 1 Junij 1786 Selveiende Sted beliggende i Borberg Sogn Sønder Fleng kaldet, ansat i nye Matricul 2-7-2-0. Underskrevet Sønder Fleng 3 Februar 1790.
Kilde: Hjerm Ginding herreder. Personalregister til Pantebøger 1-16. aar 1776-1837, pag.133. Film 28.855
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1804-1808, Book No 6, pag. 324 (Film 28.833)

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Fleng Gaarde, , , 109, FT-1801
Kresten Povelsen, 41 , Gift, Hosbonde, Bonde og gaardbeboer,
Maren Pedersdatter, 39 , Gift, Hans kone, ,
Peder Kristensen, 13 , Ugift, Deres børn, ,
Zidsel Krestensdatter, 11 , Ugift, Deres børn, ,
Jens Krestensen, 7 , Ugift, Deres børn, ,
Povel Krestensen, 5 , Ugift, Deres børn, ,
Povel Krestian Krestensen, 3 , Ugift, Deres børn, ,
Jens Krestensen, 25 , Gift, Tienestekarl, Landsoldat,

Køber af Niels Sørensen Lille Hedegaard et sted kaldet Langiord i Sønder Fleng Hrtk 1-0-3-2 og parcellen No. 7 af Brødbæk kaldet Mølle Eng. Hrtk.0-1-0-3/4
Kilde: Hjerm Ginding herreders Skøde og Panter protokol nr 5 1804-1808 , folio 340+341.
Kilde: Hjerm Ginding herreder. Personalregister til Pantebøger 1-16. aar 1776-1837, pag.137. Film 28.855

1826
Underskrevne Christen Poulsen Eier af Sønderfleng i Borberg Sogn tilstaar herved at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, Skiøder og Aldeles afhænder til min Søn Poul Christian Christensen af Sønderfleng ovennævnte min tilhørende Gaard Sønferfleng i Borberg Sogn med paastaaende Bygninger og tilliggende Eiendomme ialt af Hartkorh 3Tdr 6Skp 2 Fjk 1/4Alb tillige ..... hvilke Eiendomme er mig tilhørende efter Skiøde af 3 Februar 1790. Kjøbesumma 50Rbd.
Sønderfleng den 21 October 1826.
a. Sønderfleng 2-7-2-0
b. Parcel No 2 af Munksgaard 0-5-3-2
c.. Parcel No.7 af Brødbæk 0-1-0-1 5/20
Ialt 3Tdr 6Skp 2Fjk 1/4Alb
Iøvrigt bemærkes at Stedet Sønderfleng med Hartkorn 2Tdr 7Skp 2Alb er med 1ste Prioritets Panteret forhæftet til Christen Povelsens 4 umyndige Børn for 400 Rbd Sølv efter efter Omskrivning i Følge Obligation af 20 October 1806, hvorpaa dog er betalt 100 Rbd Sølv den 14 April 1820.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1828-1829, Book No 13, pag. 313-314 (Film 28.837)

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Sønderhvam, Et Huus, 49, FT-1834, C1299
Chresten Povelsen 75 Gift Huusmand paa Aftægt
Mariane Niels Datter 60 Gift Hans Kone

Kirkebog Borbjerg sogn
1839. Død 17 September, begravet 22 September. Christen Poulsen. Opholdende sig på aftægt hos sin Søn Poul Christian Christensen i Sønder Fleng. 80 Aar. Han var født i Storhedegaard i Borberg. Han var gift 3 Gange og hans sidste Kone Lever efter ham.

Hjerm Ginding herreders Skifteprotokol 1839-1857, Book No. 13 pag. 7. Film 9765
Intet Skifte.