Biografi for: Jørgen Madsen

Kirkebog Handbjerg sogn. Konfirmerede. Online
1746. Dom. Quasimodogeniti (1. søndag efter påske = 17 april ) bl.a. Jørgen Madtzøn Westergaard i hans alders 21. Aar.

Kirkebog Handbjerg sogn. Online
1747. Dom. Lætare (Midfaste, 4. Søndag i Fasten = 12 marts). Ligprædiken ofver Jørgen Madtzen af Westergaard. 21 Aar gl.