Biografi for: Jens Jensen Hau

Meget tyder på, at denne familie gik i opløsning. Jens Jensen Hau lever sine sidste år som fattiglem i Borbjerg sogn, mens hans kone, Anne Mortensdatter, lever som fattiglem hos sønnen Jens Hau i Sahl sogn. Som det fremgår af skiftet efter sønnen, "Dømmereren" Jens Hau, ser det ud til, at der heller ikke var noget samkvem mellem søskende.
Datteren, tip2 oldemor Anne Cathrine Jensdatter, fik tilsyneladende et uheldigt liv. Fødte 3 uægte børn og levede sine senere år i fattighuset i Avlum, med to af sine små børn. Hun blev dog senere gift med faderen til det tredie uægte barn, men han viste sig at være stærkt kriminel, en holdning der går videre til deres ægte søn, Anders Christian Nielsen.
Anne Cathrines bror, Jens Jensen Hau, blev fører og prædikant for "Dømmerne" i Ejsing, Sahl, Ryde, Borbjerg og Handbjerg sogne, hvor de ofte omtaltes som "Jens Haus Parti". Jens Hau fik ingen børn og ved skiftet efter ham, er det tilsyneladende svært at finde hans søskende.

Kirkebog Gudum sogn. Opsl. 341
1772. D. 4 Novb Jens Haus Søn til Daaben kaldet Jens
Jens er født som uægte, hvis følgende trolovelse gælder faderen og moderen.

Kirkebog Nørre Nissum sogn. Opsl. 155
1773. D. 22 August Jens Jensen Hau og Anne ? (efternavnet ikke anført) Datter forloves. Fl ham Christen Christensen Traberggaard. Fl. hende Peder Madsen Traberggaard. NB. Jens Hau døde 2 Dage før Vielsen skulle ske.

Kirkebog Gudum sogn. Opsl. 675
1773. Dom. 21 p. Trinit. (31 okt.) Jens Hau. Ætat 25 Aar.

Kirkebog Nørre Nissum sogn. Konfirmerede. Opsl. 193
1788. Jens Jensen Hau, 14 Aar.

Jens Jensen Hau kan også være kendt som Jens Jensen Trabjerg, jf. forloverne ved forældrenes forlovelse, og .

Kirkebog Resen - Humlum. Opsl. 260
1801. At Jens Jensen Traberg Tienende paa Volstrup og Pigen Anne Mortens Datter Kattenhøj i Lil Humlum ikke er beslægtede eller bunden ved ? nogen Ægteskabs Løfte til nogen anden, bekiender Underskrevne Forlovere. ? d. 26 Septemb 1801. Mads Lil Humlum, Poul Øster

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Wolstrup Gaard, , -, 1, FT-1787
Mogens Christian Skov, 41 , gift, Hosbonde, Etats Raad,
Bl.a.:
Jens Jensen, 14 , ugift, Tieneste Folck, Hyrde,

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, -, , , 92, FT-1801
Mogens Christian Skov, 55 , Gift, Hosbonde, Etatsraad og proprietair,
Bl.a:
Jens Jensen, 46 , Ugift, Tienestefolck, ,

Ringkoebing, Skodborg, Resen, Lille Humlum Gaarde, , 53, FT-1801, b4345
Bl. a.:
Anne Mortensdatter 28 Ugift Tieneste Folk

Kirkebog Naur-Sir sogn. (Kort HMB C 504-2, 3/6)
1802. Den 4. Janu blev Jens Jensen Hau og Hust Anne Mortensdatter deres datter Catrine fød og den 5 blev hjemmedøbt og den 4 Febr Daab Conf. Peder ?s Hust Marie Catrine bar Barnet. Fadd.: Peder Mortensen, Christen Christensen, Jens Christian og Hust Anne Kirstine, Pigen Anne Kirstine Jensd.

1803. Adkomst på Ravnshøjhuus i Borbjerg sogn
Selvejerejendom, Hartk gl.: -, 2, -, -, (NB! intet Matr. nr.)
Skøde af 22 Juni 1803 fra Jens Lausen til Jens Jensen Hauge (Prot. VI fol 100-101)
Kilde: Hjerm-Ginding Herreder, Ringkøbing amt Koncept realregister Hjerm hrd. 1800-1848 opslag (forstsat) 87 Anm: Vejrum, Ølby .....

Kirkebog Naur-Sir sogn. Online
1805. Den 6 Sept blev Jensen Jensen Hau og og Hustru Anne Mortensdatter deres Datter Anne Marie fød og hjemmedøbt og den 13 Octobr blev den bekræftet. Pigen Maren Nielsdatter bar Barnet. Faddere: Peder Mortensen og Jens Christian Wognstrup, Niels Christensen, Kield Jørgensen Hust., Pigen Birgithe Andersdatter

No. 3 C7timus 1Rd 12Skill
[Første Classe for Sum fra 100]
[ til 200rd inkl ]
1807
Jeg underskrevne Jens Laursen Selveier af Borberg Bye i Borberg Sogn. - Tilstaar herved: at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til Velagte Jens Jensen Hauge og Arvinger, det mig tilhørende Huus paa Traberg Byes Mark i Borberg Sogn Ringkiøbing Amt, Raunshøjhuus kaldet, af Hartkorn 2 Skpr. med samme tilligende Eiendomme, Herligheder og Rettigheder, alt saaledes som jeg dette selv er Tilskiødet, paa følgende Vilkaar: - 1. At Kiøberen deraf fra sidste May og fremdeeles svarer alle vanlige Skatter Byrder og Afgifter. - 2. At Hartkornet ingensinde maa henlægger under nogen Hovedgaard til Complettering eller deraf forrettes Hoverie. - Og da Kiøberen velbemeldte Jens Jensen Hauge, har betalt mig den accorderede Kiøbe Summa 150 rd, saa skal foranmeldte Huus; dens Bygninger, Hartkorn - 2 Skpr. med Eiendomme samt tilhørende Herligheder og Rettigheder tilhøre Kiøberen Jens Jensen Hauge og Arvinger til evindelig Arv og Eie som jeg og Arvinger ere pligtige at hjemle efter loven imod hver Mands Tiltale med Rette. - Under dette Kiøb og uden videre Betaling af Kiøberen følger Rettighed til af min iboende Gaards Heede at faae det fornødne Ildebrændsel Hedetørv og Lyng for Kiøberen og efterkommende Eiere, dog at de dertil forlanger ? ? som jeg ikke maa nægte dem, saaledes at de kand være tient derved.
Til bekræftelse under min Haand og Segl i Vitterlighedsvidners Overværelse
Borberg Bye den 19 Junii 1807 Jens Laursen med ført Pen (E.S.)
Til Vitterlighed H. Wium Christen Madsen
At ingen Kiøbe Contract eller skriftlige Conditioner om dette Kjøb, af os eller andre paa vore Vegne har været oprettet, det bevidnes under Eeds tilbud.
Datum ut Supra Jens Jensen Jens Laursen.
Til Fattigkassen betalt 8 Skilling. - Borberg den 22 Junii 1807. - Schorup.
Fremlagt og læst i Retten paa Hierm Ginding Herreders Ting den 12 Juni 1809. - Test. J. Tranberg
Protokolleret Folio 100-101 da der med dette Skiødes Læsning ikke vides noget at erindre. - Grøn.
Kilde: Hjerm - Ginding Herreder, Skøde- og Pantebog 1808 - 1813, Book No.. 7. Opsl. 103.

Kirkebog Borbjerg sogn (opsl. 23)
1808. Født 19 Juni. Boolsmand Jens Jensen og Hust Ane Mortensdatter en Søn Jens i Ravnshoihuus. Baaren af ? Grein i Nygaard. Fadd. Christen Grein og Dat., Lars Kielsmark og Søster.

1825 Kirkebog Nørre Felding sogn. Tilgangsliste (opsl 31) og alm jævnførselsreg. (opsl 67)
Jens Jensen Hau, 52 Aar, til Krogsdahl 29 April 1825 fra Borberg

1825 Kirkebog Borbjerg sogn, Afgangsliste (opsl 97) og alm jævnførselsreg. (opsl 128)
Jens Jensen Hau, 53 år, Husmand, fra Krogsdahl, til Brunberg

Kirkebog Borbjerg sogn
1831, den 8 Juli, født Jens Christian Hesel, døbt i kirken den 31 Juli 1831. Søn af Tjenestequinde Ane Mari Jens Datter i Lille Hesel Huus. Udlagt Barnefader rettet til Henrik Larsen i Byttorv i Sahl Sogn. Faddere: Tjenestepige Maren ? Christens Datter i Skaue, Indsidder Jens Jensen Hau i Hogager, Tjenestekarl ? Christensen Hesel og Jens ? Christensen Niels Datter Lille Hesel, Jørgen Skou i Borberg. Anmærkning: Slegfred Barn

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Hesel, Et Huus, 142, FT-1834, C1299
Jens Jensen Hav 67 Gift Indsidder og Bødker
Mariane Peders Datter 51 Ugift Hans Huusholderske
Peder Jensen 15 Ugift Hendes Søn Almisselem

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Hesel, 18, et Huus, 127, FT-1840, C3701
Jens Jensen Hav 72 Gift Indsidder, dagleier
Mariane Pedersdatter 57 Ugift Hans huusholder

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Hesel, En Gaard, 159, FT-1845, c1061
Jens Sørensen 41 Gift Gaardmand Meirup
Marie Catrine Christensen 47 Gift Hans Kone Handberg
Ole Thomasen 4 Ugift Deres Barn Borberg
Mette Thomasdatter 21 Ugift Deres Barn Ryde
Else Kirstine Thomasen 11 Ugift Deres Barn Ryde
Mette Catrine Thomasen 7 Ugift Deres Barn Ryde
Jens Jensen Hav 77 Gift Almisselem Guddom
Maren Christensdatter 63 Enke Indsidder, Almisselem Maaberg

1846 Kirkebog Borbjerg sogn (opsl. 393)
Død 12 November, begravet 22 November. Jens Jens Hau, gift. Fattiglem og indtinget til Huse og Pleie i Lille Hesel. 80 Aar. Født i ? (ikke anført) Hans Fader var ? (ikke anført). Død af Alderdomssvaghed.

1846 Hjerm-Ginding herreders Skifteprotokol 1839-1857. Book No 13. pag. 191b. Film 9766
Aar 1846 den 14 November anmeldt død den 12. Fattiglem Jens Hau i Lille Hesel, Borberg Sogn. Eier intet, ei Skifte.