Biografi for: Anne Jensdatter

Kirkebog Sahl sogn 1803 -1815. Døbte. (kort C 507 C-3, 1/2)
1808. Anne. Forældrene unge Jens Smed i Bierth og hustru Bodil Jensdatter, deres Søn til Kirke 20 S. p. Trinitatis. Fadderne: Lars Nielsen Langgaard, Jens Andersen, Niels Nielsen og Anders Højgaard, samt Jens Andersens Datter (alle 5 af Bierth) bar Barnet.

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Bjerth bye, , En gård, 122, FT-1840
Jens Jensen, 64 , Gift, , Gårdmand og smed,
Bodil Jensdatter, 72 , Gift, , Hans kone,
Ane Jensdatter, 31 , Ugift, , Deres datter,
Bodil Kirstine Jensdatter, 11 , Ugift, , Plejebarn,
Jens Jensen, 18 , Ugift, , Tjenestekarl, [Jens Jensens uægte barn med Anne Catrine Jensdatter ?]

Kirkebog Sahl sogn. Fødte Quindekjøn. Online
1840. Født 28 September 1840 Bodil Marie Nielsen, døbt i kirken den 4. October 1840. Moderen er Fruentimmeret Anne Jensdatter, Datter af Gaardmand Jens Smed i Bjerth. Til Barnefader blev udlagt Husmand Niels Sivekjær af Bjerth. Frembaaret af Konen Johanne Marie Jensdatter af Traberg i Borberg sogn. Faddere: Gaardmændene Niels Nielsen, Anders Jensen og Christen Adsersen af Bjerth. Bem. Uægte

Kirkebog Sahl sogn. Fødte Quindekjøn. Online
1842. Født den 31 Marts, Mariane Pedersdatter. Døbt i Kirken den 10 April. Moderen Ane Jensdatter i Bjerth. Udlagt Barnefader Ungkarl Peder Christian Andersen tjenende på Rydhauge. Pigen Inger Marie Andersdtter bar Barnet. Faddere: Gaardmændene Anders Jensen, Christen Andersen og Ungkarl og Peder Nielsen, alle af Bjerth. Bem. Uægte.

Sahl Sogn. Matr. Nr 8 Bjerth
Eiendommen:
Selveiergaard Hartk. 1-2-1-2 3/4 med Tiende
Adkomster:
1. Skjøde af 11 Decb. 1844 fra Jens Jensen Smed til Ane Jensdatter /XIX-319-20 [el. 519 ?]
2. Vielses Attest som Adkomst for Niels Christensen Sivekiær /XXII-277 [el. 244 ?]
Forhæftelser:
1. Obligation 21 Juni 1860 fra Niels Christernsen Sivekiær til Anders Pedersen af Vindela? for 600 rd /XXV-618
Kilde: Hjerm-Ginding Herreder. Koncept Realregister for Sal 1844-1862, Book No. 40. Film 28.858

Sahl sogn.
Ane Jensdatter - Bjerth By. Kjøbecontract. Bog 19, folio 382-83
Ane Jensdatter - Bjerth By og Landting. Skjøde. Bog 19 folio 519-20. Vielsesattest læst 10 Jan 1851.
Kilde: Hjerm-Ginding Herreder. Navnereg. til Skøde- og Pantebøger 1-31 for Ginding Hrd. 1779 - 1874 ca. Film 28.859

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Bjert, Gård, 135, FT-1845, A3011
Ane Jensdatter 36 ?? Ejerinde af gården. i sognet
Bodil Jensdatter 77 enke Hendes moder som hun forsørger i sognet
Jens Christian Jensen 43 ?? tj.karl i sognet
Bodil Kirstine Jensen 16 ?? tj.pige i sognet
Bodil Marie Nielsen 5 ugift Hendes uægte barn? i sognet
Mariane Pedersdatter 3 ugift Hendes uægte barn? i sognet

Kirkebog Sahl sogn
1847. Født den 11 Marts Jens Nielsen, døbt i Kirken den 17 Marts 1847. Søn af Fruentimmer Ane Jensdatter i Bjerth. Udlagt Barnefader Niels Christensen Sivekjær som tjener nævnte Fruentimmer som eier en Gaard i Bjerth. Faddere: Frembaaren af Husmandskone Trine Sørensdatter i Sahl Skov. Faddere: Gaardmand Niels Nielsen, Ungkarl Peder Nielsen og Gaardmand Christen Adsersens Hustru Sizel, alle af Bjerth. Bemærkning: 3die uægte Barn og den udlagte Barnefader er separeret fra hans Kone som og bor i Bjerth.

Kirkebog Sahl sogn. Copulerede. Online
1849. Niels Christian Sivekjær, tjenende i Bjerth, 52 Aar i 2det ægteskab og Ane Jensdatter, Gaardeierske i Bjerth. Forlovere: Skole? Wilman i Sahl og Sognefoged Anders Poulsen i Bjerth. Viet 2 Nov, 1849. [Borgerlig vielse]

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Bjerth Bye, en Gaard, 51, FT-1850, B1415
Niels Christensen 52 Gift Gaardmand og husfader Gudum sogn Ringkøbing amt
Ane Jensdatter 42 Gift hans kone Født i sognet
Jens Nielsen 3 Ugift deres børn Født i sognet
Bodil Marie Nielsen 10 Ugift deres børn Født i sognet
Mariane Jensine Nielsdatter 8 Ugift deres børn Født i sognet
Bodil Jensdatter 82 Enke Aftægtskone Født i sognet

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Bjert, , 109, FT-1870, B1400
Niels Christen Sivekjær 71 ?? Husfader Landbrug Gudum
Ane Jensen 61 ?? Husmoder Sahl sogn
Jens Nielsen 22 ?? Barn Sahl sogn
Mariane Nielsen 27 ?? Barn Sahl sogn
Chresten Nielsen 17 ?? Barn Sahl sogn
Ane Jensen 19 ?? Tyende Ryde sogn

Hjerm Ginding herreder
Ane Jensdatter, Bjerth By, Kjøbecontract, bog 19, folio 382-83
Ane Jensdatter, Bjerth By og Landting, Skjøde, bog 19, folio 519-20