Biografi for: Mogens Christian Espersen

Kirkebog Hjerm sogn. Online
1792. Dom 3tia P. Trini. er Mogens Christian, Esper Nielsens og Ingeborg Pedersdatters Dreng af Wasehuuset Confirm. i Daaben, født d. 14. May. Ham bar Velbaarne Frue Etatsrådinde Skow til Wolstrup med hende fulgte ? Mad. Billeschou i Hjerm Præstegaard. Test.: Velbaarne Hr Etatsraad Skow til Wolstrup, Peder Christensen af Husmer og Jens Nyegaard af Skiættrup.

Kirkebog Hjerm sogn. Copulerede. Online
1820. Ungkarl Mogens Christian Espersen af Wolstrup Wasehuus, 28 Aar Gl. og Tjenestepigen Maria Cathrine Christensdatter af Telling, 39 Aar. Forlovere: Gaardmand Hendrik Pedersen af Skiettrup og Jens Nielsen i Telling, Hierum Sogn. Brudens opholdssted: Telling i Hierum

Kirkebog Hjerm sogn. Døde. Online
1831. Død 14 Dec, begravet 26 Dec Marie Cathrine Christensdatter. Huusmand Mogens Christian Espersens Kone af Wolstrupwasehuus, 53 Aar.

Kirkebog Hjerm sogn. Copulerede. Online
1832. Enkemand Mogens Christian Espersen af Wolstrup Vasehuus, 40 Aar gl. og Pigen Frederikke Christensdatter af Wasehuus, 23 Aar. Forlovere: Jens nielsen af Telling og Smedemester Christen Helsted på Wolstrup. Gift 22 Aug 1832 i Kirken

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Parcelsteder og Afbygere paa Volstrup Mark, Vasehuset et Huus, 121 (68), FT-1834, C4385
Mogens Christian Espersen 42 Gift Huusmand og Væver
Fredrika Chrestensdatter 25 Gift hans Kone
Esper Mogensen 11 Ugift deres Børn
Søren Christian Mogensen 8 Ugift deres Børn
Chresten Mogensen 1 Ugift deres Børn
Ingeborg Pedersdatter 76 Enke Indsidder og Aftægtskone som Huusfaderen forsørger

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Skjeltrupbye, , Vasehuset - et Huus, 63, FT-1840
Mogens Christian Espersen, 48 , Gift, , Fæsterhuusmand - Væver,
Frederike Christensdatter, 31 , Gift, , hans Kone,
Espen Mogensen, 17 , Ugift, , deres Børn,
Søren Christian Mogensen, 14 , Ugift, , deres Børn,
Chresten Mogensen, 7 , Ugift, , deres Børn,
Ingeborg Pedersdatter, 83 , Enke, , Aftægtskone,

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Vasehuset, , Et Huus, 12, FT-1845
Mogens Christian Espersen, 53 , Gift, , Huusmand og Væver,
Frederikke Christensdatter, 36 , Gift, , Hans Kone,
Esper Mogensen, 22 , Ugift, , Deres Børn,
Christen Mogensen, 12 , Ugift, , Deres Børn,
Jens Mogensen, 5 , Ugift, , Deres Børn,
Marie Catrine Mogensen, 2 , Ugift, , Deres Børn,

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Vasehuset et huus, 13, FT-1850
Mogens Christian Espersen, 58 , Gift, , huusmand, huusfader og væver, Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt
Frederike Chrestensdatter, 41 , Gift, , hans kone, Holstebro
Esper Mogensen, 27 , Ugift, , Deres børn, væver, Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt
Chresten Mogensen, 17 , Ugift, , Deres børn, Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt
Jens Mogensen, 10 , Ugift, , Deres børn, Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt
Marie Catrine Mogensen, 7 , Ugift, , Deres børn, Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Volstrupmark, Vasehuset, et huus, 32, FT-1855
Mogens Christian Espersen, 62 , Gift, Væver, huusmand, huusfader, ,
Frederikke Chrestensdatter, 46 , Gift, Hans kone, ,
Chresten Mogensen, 22 , Ugift, Deres børn, medhjælper ved vævningen, ,
Jens Mogensen, 15 , Ugift, Deres børn, ,
Marie Catrine Mogensen, 12 , Ugift, Deres børn, ,
Helene Frederiksdatter, 83 , Enke, Huusmoderens moder, forsørges af huusfaderen for betaling af Volstrups eier, ,

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Østre skoledistrikt, , , 26, FT-1860
Mogens Christian Espersen, 68 , Gift, Huusfader, , Her i sognet
Frederikke Christensdatter, 51 , Gift, Hans kone, , Holstebro
Jens Mogensen, 20 , Ugift, Deres børn, , Her i sognet
Marie Cathrine Mogensen, 17 , Ugift, Deres børn, , Her i sognet
Maren Jensen, 4 , Ugift, I kost for fattigvæsenets regning, , Her i sognet
Mads Andersen, 54 , Ugift, Indsidder, dagleier, , Felding her i amtet

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Hjerm, Vashus??, 49, FT-1870, C1056
Frederike Christensen 60 Enke Huusmoder Holstebro, R.a.
Maren Jensen 13 Ugift Barn Fattigvæsenet Hjerm sogn, R.a.
Jens Mogensen 29 Ugift Søn Uhrmager Hjerm sogn, R.a.