Biografi for: Mikkel Christensen Mule

Mikkel Mule, Købmand og Kirkeværge. Var 1523 Raadmand i Odense og førte det adelige Vaaben. I 1528 og 1535 Borgermester. Udgav 22 Marts 1535 m. Fl. paa, Odense Borgeres Vegne et Troskabsrevers til Hertug Christian. Gift. før 1509 med Anne (Olufsdatter?) Bang. Begge begravet i Vor Frue Kirke i Odense.