Biografi for: Christiane Pedersen

Ringkoebing, Ginding, Ryde, Stendis bye, , Et huus, 12, FT-1855
Peder Eriksen, 46 , Gift, Huusfader, huusmand, , Hjerm sogn, Rk. amt
Ane Catrine Christensdatter, 33 , Gift, Hans kone, , Her i sognet
Erik Christian Pedersen, 3 , Ugift, Deres bÝrn, , Her i sognet
Karen Pedersdatter, 11 , Ugift, Deres bÝrn, , Her i sognet
Christiane Pedersen, 6 , Ugift, Deres bÝrn, , Her i sognet