Biografi for: Peder Jensen

Kirkebog Handbjerg sogn. (Kort HMB-C 507 B-1, 5/8)
1754. Dom Reminiscere døbt Jens Lindbergs Søn (er død) Peder.

Kirkebog Ejsing-Handbjerg sogn. (Kort HMB-C 507 B-1, 7/8)
1756. 26. Maj Ligprædiken over Jens Lindbergs Søn Peder 2½ Aar. Døde af Børne Kopper.