Biografi for: Jens Stephansen Vestergaard

Ringkoebing, Ginding, Sevel, Sevel, , 5, FT-1787, A3016
Ellen Christensdatter 45 gift Madm.
Jens Stephansen 24 ugift Søn af 1. ægteskab
Mads Stephansen 23 ugift Søn af l. ægteskab
Christen Stephansen 20 ugift Søn af l. ægteskab. Vogter kreaturer
Ane Stephansdatter 15 ugift Datter af l. ægteskab. Vogter får.
Ane Cathrine Stephansdatter 6 ugift Datter af 2 ægteskab
Sevel 4 ugift Johanne Stephansdatter
Malene Stephansdatter 1 ugift Datter af 2. ægteskab

Ringkoebing, Ginding, Sevel, Sevel by, Sevel by, 8, FT-1801, A4081
Niels Pedersen 56 gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Ellen Christensdatter 58 gift Hans Kone
Jens Stephansen 40 ugift Deres Børn
Christian Stephansen 34 ugift Deres Børn
Ane Cathrine Stephansdatter 19 ugift Deres Børn
Malene Stephansdatter 14 ugift Deres Børn

Ringkoebing, Ginding, Sevel, Sevel by, , , 8, FT-1834
Jens Stefansen Vestergård, 74 , Gift, , Gårdmand,
Maren Christensdatter, 54 , Gift, , Kone,
Stefan Jensen, 23 , Ugift, , Søn,
Anne Jensdatter, 21 , Ugift, , Datter,
Christen Jensen, 19 , Ugift, , Søn,
Anne Cathrine Jensdatter, 14 , Ugift, , Datter,
Christen Jensen, 11 , Ugift, , Søn,

Uddrag af artikel i VINDERUP HISTORISKE EGNSARKIV "Kramboden i Sevel" af Johannes Mikkelsen

I 1810 købte Jens Stephensen (Jens Vestergård som han kaldtes) et boelssted, han havde da ophold i fødegården Vestergård..
I mange år af sin ungkarletid drev han noget landhandel med opkøb af smør, uld og skind; dette medførte, at han blev en velhavende mand. I 1812 var han ejer af 6-10000 rdl; ved forordningen af 5. januar 1913, statsbankerotten, gik det ham som mange andre, der lå inde med papirpenge: disse blev på en gang reduceret til en tiendedel af værdien. Men ikke nok med det. Da folk ikke stolede på de nye sedler, der blev udstedt til afløsning af de gamle kurantsedler i forholdet en til ti, sank disse i værdi i løbet af 1813 yderligere til en tiendedel, således at værdien kun var 1/100 af den oprindelige.
Det blev vanskelige år efter 1813, Mange familier satte til, hvad der var opsparet i mange slægtsled. Disse hårde tider vedblev til ca. 1830.
Jens Vestergård, som nu var ved at være sidst i fyrrerne, købte som omtalt boelsstedet i 1810 af kammerherre Sehested, Rydhave, et halvt år før sit giftemål med den 20 år yngre Maren Christensdatter fra Bæksgård i Sevel, født 1780. Han gav 950 rdl. for det. Han fortsætter med at drive sin handelsvirksomhed, men nu med åben krambod i stuehuset. Dette gav nok større indtægt end det lille landbrug med kun 3-4 tdr. land agerjord.

Jens Vestergård var sognefoged i nogle år fra 1815 til 1818, men det har nok været hans store interesse at være handelsmand, og han har gået mange ture til Skive og Holstebro for at handle; han var en udholdende og rask fodgænger, som kun få kunne hamle op med.
Hans udseende bliver skildret således: Han var lille, kroget og foroverbøjet, og der blev talt meget om det underlige i, at Maren, som var en køn pige, villi have den lille kryvl. Når han havde været i Skive eller Holstebro efter varer, tog han gerne noget med til hende og kom listende ned til Bækgård med det i et tørklæde; det kan nok formodes, at de gode varer måske har været medvirkende til ægteskabets indgåelse den 16. oktober 1810. Om det så har været den ene eller anden grund: det blev et godt hjem for familien og med en stor berøringsflade.
....................................................
Jens Vestergård drev nu krambodsforretning; hvor stor en forretning han drev, er der ikke meget berettet om. Efter hans økonomi at dømme har det nok været ret omfattende. Det findes ret interessant , at den af ham oparbejdede forretning, der efterhånden gik i arv til hans søn Stephen Vestergård, blev udvidet og drevet med en krambodsvend. Da Stephens broder Christen Vestergård i 1850 købte Sevel Kro, dengang også kaldet Bakhuset, blev kramboden således flyttet med på Sevel Kro.