Biografi for: Christen Pedersen

Skifte
120 Christen Pedersen i Bording Mølle. 20.5.1739, fol.192.
E: Bodil Christensdatter. LV: [Steen] Jørgensen til Aunsbjerg [i Sjørslev sogn, Lysgård herred]. B: Anne 6, Peder 5, Bodil 3, Karen 3 mdr. FM: morfar Christen Andersen Bonde i Kragelund, morbrødre Anders Christensen Bonde sst, Christen Christensen Bonde sst, farbrødre Søren Pedersen i Hestlund, Morten Pedersen i København. Enkens første ægteskab med Peder Nielsen, skifte 3.7.1730. (Sml. lbnr.105).