Biografi for: Ingeborg Pedersen

Fra en slægtsbog om Ingeborgs slægt, jf. nedenfor.
Ingeborg var den mest selvstændige af de 13 søskende, og det kom især til udfoldelse, fordi hendes mand lod hende råde i mangt og meget og gerne tog hensyn til hendes klogskab. Han var for øvrigt en ualmindelig rolig mand, afbalanceret i alle forhold og var en af egnens mest ansete mænd, både blandt sin omgangskreds og i sognerådet - havde derfor alles tillid og var en dygtig mand, der drev sin store gård, Nørgård i Hvam, med stort udbytte. Både han og Ingeborg var gavmilde og hjælpsomme overalt, hvor det var tiltrængt, en egenskab som for øvrigt gik igen i hele slægten på hans som på hendes side.
Der var 11 børn, men tre af dem var åndssvage. Disse stakkels børn var en stor og tung psykisk byrde, men hjemmet, Ingeborg og Jens, bar den i tålmodighed. Det var næsten, som om de var i besiddelse af netop de evner og egenskaber, der betingede disse stakkels børn en afbalanceret og tålelig tilværelse. Men de øvrige børn havde ligesom til gengæld arvet Ingeborgs og Jenses bedste egenskaber.
I slægtens andet led (altså blandt Peder Chr. Pedersens børnebørn) forekom ret ofte en eller flere åndssvage børn, derimod ikke svagt begavede. Alle var enten velbegavede eller åndssvage. Denne tunge tilskikkelse med de svage børn synes at kulminere og afslutte med dette led, thi den har ikke vist sig i de følgende to led, som allerede nu kan overses. Derimod har den spontant vist sig tidligere.
Kilde: Minde om PEDER CHR. PEDERSEN OG HUSTRU INGEBORG CLAUSDATTER I VRIDSTED, En midtjydsk bondeslægts historie gennem ca. 350 år. A P Dueholm 1951.

Folketælling 1930
Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Hvam
Jensen, Ingeborg, K, 17/6 1856, Vridsted, E, Husmoder, fhv. gaardejerske, 5000 Kr
Jensen, Anna Dorthea, K, 23/12 1895, Borbjerg, U, Husassistent, 1400 Kr
Jensen, Peder, M, 1/5 1887, Borbjerg, U, Barn, ingen erhverv, Aandssvag
Jensen, Ane, K, 27/11 1888, Borbjerg, U, Barn, ingen erhverv, Aandssvag