Biografi for: Laust Christensen Grand

Kirkebog Hem-Hindborg-Dølby sogn. Børn som til Confirmation antages. (Kort HMB C 201-1, 3/3)
Anno 1738. D. 18. p. Trinitatis. Christen Grands Søn Laust.