Biografi for: Peder Nielsen Cortsen

Kirkebog Dølby sogn, Fødte. Online
1716. Dom 4. p. Trinit. Til daaben Niels Cortsens Barn kaldet Peder. Testes Ole kone i Trustrupgaard, Anders ? Kone Anne Jensd. i Christen Møller Huus, Søren Jensen tienende paa Amtstuen i Schifve (Skive?), Ole Jensen i Trustrupgaard, Niels Jensen i Vinde.