Biografi for: Jens Chistensen Grand

Kirkebog Hem-Hindborg-Dølby sogn. Børn som til Confirmation antages. (Kort HMB C 201-1, 3/3)
Anno 1737. Christen Grands Søn, Jens

Kirkebog Hem-Hindborg-Dølby sogn. (Kort HMB C 201-1, 3/3)
1745. Dom 7. p. Trinit. Copuleret i Hindborg kirke, den unge Jens Grand til Maren Thøgersdatter, som fredagen tilforn, d. 17. Maj bleve trolovede i hands Faders, Christen Grands Huus i Hinborg. Da Forloverne på hans side var hans Fader, Christen Grand og derudover Jens Grand, begge af Hinborg, ? paa hendes side: Hendes Fader Thøger Thøgersen i Winde og Thøger Christensen i Hinborg.