Biografi for: Mads Larsen

Kirkebog Hillerslev sogn. Online.
1720. 10 post Trinit. Lars Just og Inger Michelsdatter i Kielstrup 1 Søn til Daaben kaldet Matz. Fader: Michel ? Hustru og Jens ? Hustru, Lars Brogaards Hustru, ? ?, Hustruens Kierkegang d. 16 post Trinit.

Thisted, Hillerslev, Hillerslev, Skoustæd Bye, , , 3, FT-1787
Mads Larsen, 67, Gift, hosbonde, Bonde og gaardbeboer,
Birthe Nielsdatter, 54, Gift, madmoder, ,
Niels Madsen, 27, Ugift, deres barn, ,
Maren Madsdatter, 24, Ugift, deres barn, ,
Lars Madsen, 20, Ugift, deres barn, ,
Inger Madsdatter, 17, Ugift, deres barn, ,
Anne Madsdatter, 11, Ugift, deres barn, ,

Kirkebog Hillslev sogn. Døde. Online
1791. Mads Larsen Schousted 71 Aar.