Biografi for: Laurits Christensen

Borbjerg sogn kirkebog
1668. Fødte. Dom. 21. Trinit. Den 22 Octob. Christen Møller i Brødbech Mølle hans Søn Laurits. Maren Knudsdatter bar Barnet. Faddere: Laust Mouensøn i Brødbech, Jens Lauritsøn, Mouens Lauritsøn Jost Brødbech, Maren Michelsdatter och Maren Michelsdatter i Heedgaard.