Biografi for: Jens Sørensen Søndergaard

Gårdmand i Lille Hesel

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Traberg, En Gaard, 116, FT-1834, C1299
Søren Povelsen 60 Gift Gaardmand
Maren Anders Datter 60 Gift Hans Kone
Povel Sørensen 32 Ugift Deres Børn
Anders Sørensen 23 Ugift Deres Børn
Jens Sørensen 20 Ugift Deres Børn
Christen Sørensen 17 Ugift Deres Børn
Edel Sørens Datter 30 Ugift Deres Børn
Ane Sørens Datter 25 Ugift Deres Børn
Karen Sørens Datter 28 Ugift Deres Børn lever af at væve

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Traberg bye, en Gaard, 93, FT-1840, C3701
Søren Poulsen 66 Gift Gaardmand
Maren Andersdatter 66 Gift Hans kone
Anders Sørensen 29 Enke Deres børn, arbeider hjemme som muurmæstre
Jens Sørensen 26 Ugift Deres børn, arbeider hjemme som muurmæstre
Christen Sørensen 22 Ugift Deres børn
Edel Sørensdatter 36 Ugift Deres børn
Karen Sørensdatter 34 Ugift Deres børn, væver
Ane Sørensdatter 32 Ugift Deres børn
Jens Christensen 16 Ugift Tjenestedreng

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Tingedal, Et Huus, 139, FT-1845, c1061
Jens Sørensen 31 Gift Huusmand - Muurmester Borberg
Mariane Thomasdatter 27 Gift Hans Kone Borberg
Søren Jensen 3 Ugift Deres Søn Borberg

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Tingedal, Et huus, 174, FT-1850, C9382
Jens Sørensen 36 Gift Muurmester, Huusfader Her i sognet
Mariane Thomasdatter 32 Gift Hans kone Her i sognet
Søren Jensen 8 Ugift Deres Barn Her i sognet
Thomas Jensen 1 Ugift Deres Barn Her i sognet

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Traberg skoledistrikt [Hesel], , 1, FT-1860, C9386
Jens Sørensen 46 Gift Gaardmand, huusfader Her i sognet
Mariane Thomasen 42 Gift Hans kone Her i sognet
Søren Jensen 18 Ugift Deres børn Her i sognet
Thomas Jensen 11 Ugift Deres børn Her i sognet
Marie Cathrine Jensen 9 Ugift Deres børn Her i sognet
Christian Jensen 6 Ugift Deres børn Her i sognet
Maren Jensen 4 Ugift Deres børn Her i sognet
Mette Marie Jensen 2 Ugift Deres børn Her i sognet

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Skave, En gård, 162, FT-1870, C0768
Jens Sørensen 55 Gift Husfader Jordbruger Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Mariane Tommasen 51 Gift Husmoder Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Søren Jensen 27 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Marie Cathrine Jensen 18 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Maren Jensen 13 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Mette Marie Jensen 11 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Christian Jensen 6 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Heselaa, en Gaard, 221, FT-1880, C0764
Jens Sørensen 65 Gift Husfader. Gaardejer Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Mariane Thomasdatter 61 Gift hans Kone Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Marie Kathrine Jensen 28 Ugift deres Datter. Sypige Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Kristian Jensen 25 Ugift deres Søn. hjælper ved Gaardens Drift Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Heselaa By, En gaard, 96, FT-1890, C0765
Jens Sørensen 75 Gift Husfader Aftægtsmand Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Mariane Thomasen 71 Gift Husmoder Husholderske Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Christian Jensen 35 Ugift Søn Gaardejer Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Peder Laursen 18 Ugift Plejesøn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Maren Jensen 17 Ugift Tjenestetyende Landarbejderske Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt