Biografi for: Laurids Mouridsen

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Risom, 1. Familie, 73, FT-1787, A4334
Lars Mouritsen 66 enkemand Hosbond Bonde og Gaardbeboer
Maren Christensdatter 38 ugift Tienestefolk
Magrete Jørgensdatter 31 ugift Tienestefolk
Jens Nielsen 15 ugift Tienestefolk

Kirkebog Handbjerg sogn. Opsl. 59
1787. 11. Juli Trolovet i Sønderbygaard Enkemanden Laust Mouritzen af Risom, Borbjerg Sogn og Karen Nielsdatter Storgaard og den 11 Octobr bliver de copulerede i Hanberg Kirke.

Kirkebog Borbjerg sogn. Opsl. 73.
1791. Fest II Nat. (2. Juledag) blev og Laurids Mouridsen Risom af Risom og Hustru Karen ??Andersdatters?? Datter Ingeborre baaret til Daaben af Mette Christensdatter ? fra Abilholt. Testes Knud Michelsen, Morten Møller fra Lille Ryde Mølle, Christen ? ? og Kirsten ?.
? Fatalelse: Giesterner over 50 i Tallet blev bespiste med forgiftet Mandelkræs hvis Ingredienser vare kiøbt hos en ? Sr. Jacobsen Holstebroe. ? og næsten Alle Giesterne vare bekiendte i den yderligste ........i Holstebroe. Ingen døde deraf, men ? ? blev deraf Contrair at mange paa ? blev der

Borbjerg sogn. (opsl. 111)
1793. 20 Marts Laus Riisum, gl. 72 Aar.