Biografi for: Jens Nielsen Heegaard

Kirkebog Borbjerg sogn. (Kort HMB C-499 A-3 1/1)
1707. Dominica 3tia Post Epiphan. Christnet Niels Jacobsens Barn/Søn i Hogagger Nomine Jens. Anna Michelsdatter i Traberg bar Barnet. Testes: Jens Jacobsøn i Traberg, Simon Jensøn i Abildholt, Jens Pedersøn i Hogagger, Knud Hogagger Hans Hustrue, Simon Abildholts H. Hustrue.

Kirkebog Borbjerg sogn. Viede. (Kort HMB-C 499 A-4, 1/1)
1734. Post Circumcisionen. Jens Hedegaard og Maren Christensdatter

[Kirkebogen defekt for begravede 1750-53 og mangler delvis for 1753]

Kirkebog Borbjerg sogn. Copulerede. (Kort HMB C-499 A-5 2/3)
1752. D. 2. Onsdag i Fasten. Jens Heegaard og Karen Jensdatter.

Kirkebog Borbjerg sogn. Døde og begravede. (Kort HMB-C 499 A-5, 2/3)
1767. Dend 28 Octobr. Jens Hedgaards Hustrue Karen Jensdatter, gammel 44 aar.

Kirkebog Borbjerg sogn. Copulerede (Kort HMB C-499 A-5 2/3)
1768. Dend 2. Martij Jens Heedgaard og Karen Risom

Kirkebog Borbjerg sogn. Døde. (Kort HMB C-499 A-5 2/3)
1787. D. 12. April Jens Nielsen i Heegaard, gl. 80 Aar