Biografi for: Anna Olufsdatter

26 november 1820 Anna Olavsdatter skøder Heedegaard til sønnen Jens Jespersen (se skødet hos Jens Jespersen)
Kilde: Hjerm-Ginding Herreders Skøde- og Pantebog (Film 28836, pag. 154)

Opholder sig som enkekone på aftægt hos sin søn Jens Jespersen i Øster Hedegaard indtil sin død 1829