Biografi for: Verner Brødbæk

Tvillingbroder til Aage Brødbæk.
Tvillingerne blev kaldt Utte og Munne. Jeg har spurgt far, hvem der var hvem. Det huskede han ikke - ringede så til Verner, som heller ikke var sikker, men mente han var Utte og Åge var Munne - hvilket far så også mente . Jeg tror også det er sådan det er, da vi før i tiden (de gode gamle dage) selvfølgeligt har hørt historier om deres barndom - og jeg mener at far blev kaldt Munne - vistnok fordi han lkke lige var til at lukke munden på når de voksne talte sammen.
Kilde: Erik Brødbæk, sept. 2009

KRONDIAMANTBRYLLUP
Torsdag den 9. april 2009 kan Eli og Verner Brødbæk, Plejeboligerne Beringshaven i Holstebro, fejre deres krondiamantbryllup.
De mødte hinanden til et sommerbal i Herrup. Eli besøgte her en veninde, og de skulle naturligvis til bal sammen.
Verner Brødbæk var også til bal. Og de to blev gift i 1944 i Holstebro til akkompagnement af luftalarmen og bosatte sig i Brænderigården, hvor deres ældste datter, Inge, blev født.
Verner var som ung blevet uddannet skrædder i Hjerm, og Eli uddannede sig til syerske hos Stenstrup i Holstebro.
I 1945 flyttede ægteparret til Ydby i Sydthy, hvor de overtog en skrædderforretning. Her blev datteren Karen og sønnerne Per og Sten født. Sten omkom ved en tragisk bilulykke i 1969.
I Udby boede de i 13 år, og her blev det til mange ture ude i det blå på motorcykel med sidevogn.
De kom tilbage til Holstebro og boede de først i Nordkap. De havde skrædderforretning i Sønderlandsgade fra 1957, og da de i 1973 købte købmand Olesens hus med forretning i Helgolandsgade, lavede de forretningen om til skrædderforretning.
Eli var medhjælpende hustru, og der var tre damer ansat til omforandringer af tøj. De arbejdede også for kasernen.
Verner Brødbæk havde mange andre gøremål, blandt andet lejede han biler ud.
Da ægteparret gik på efterløn lukkede de butikken, men blev boende til for ca. fem år siden. De flyttede så på Ejner Mikkelsens Vej, inden Eli Brødbæks sygdom fik dem til at flytte ind i Plejeboligerne Beringshaven.
Her er de glade for at bo. De får en god pleje, og der sker mange aktiviteter på stedet, blandt andet spiller Verner Brødbæk meget bob.
Krondiamantbrudeparret har altid været meget udadvendt. De er på deres ældre dage begge medlem af Ældresagen, og Verner Brødbæk har været aktiv i Fodslaw. Eli Brødbæk har altid været meget interesseret i blomster.
Begivenheden fejres med en fest på Beringshaven for familien, der blandt indbefatter syv børnebørn og elleve oldebørn. Desuden er der frokost for de andre beboere.
Verner Brødbæk er 87 år og Eli Brødbæk 85 år.
Lemvig Folkeblad 3. april 2009

Dødsannonce
Vores kære far og svigerfar, født 6 marts 1922, er stille sovet ind.
Beringshaven, den 12 november 2012.
I hjertet gemt, men aldrig glemt.
Inge og Hans, Karen og Jørgen, Per og Mette.
Bisættelsen finder sted fra Holstebro kirke fredag den 16. november kl. 11.00
- - -
Vi har mistet vores elskede Morfar, Farfar og Oldefar
Vi vil altid savne dig
Børnebørn og Oldebørn