Biografi for: Jens Rasmussøn

Viborg, Nørre, Thise, Nør Thisse Bye, , , 10, FT-1787
Jens Rasmussøn, 50, Gift, Mand, Gaardbeboer,
Johane Lausdatter, 60, Gift, Hans Konne, ,
Jepe Jensøn, 14, , ægte barn, ,

Viborg, Nørre, Thise, Nør Thisse, , , 5, FT-1801
Peder Jensen, 43 , Gift, Husbonde, Smed og Huusmand med Jord,
Else Jensdatter, 35 , Gift, hans Kone, ,
Jens Pedersen, 6 , , deres Børn, ,
Jens Christian Pedersen, 5 , , deres Børn, ,
Anna Pedersdatter, 3 , , deres Børn, ,
Johanne Laustdatter, 73 , Enke, Konens Moder, Har Ophold hos Manden,