Biografi for: Marius Jespersen

Kirkebog Borbjerg sogn. Fødte Mandkiøn. (Film 52789)
1881. 6. Januar. Marius Jespersen, Brødbæk I Følge Lov af 1 April 1905. Hjemmedøbt den 6. Januar. I Kirke d. 2. April 1882. F. Gmd. Jesper Jensen og Hustru Marie Cathrine Lauritsen, 29 Aar gl., i Over Brødbæk. Baaren af Smedemester Iver Iversen Hustru i Mejrup Sogn. Andre Faddere: førnævnte Iver Iversen i Mejrup, Boolsmand Poul Martinus Johannesen og Gmd. Peder Christensens Hustru, begge i Brødbæk.

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Brødbæk, , En gård, 11, FT-1890
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Jesper Jensen, 65, Gift, Husfader, Gårdejer, Handbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Maren Katrine Lavrsen, 37, Gift, Husmoder, Hustru, Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Birgitte Marie Jespersen, 25, Ugift, Datter, , Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Kristine Jespersen, 20, Ugift, Datter, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Kristian Jespersen, 15, Ugift, Søn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Marius Jespersen, 8, Ugift, Søn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Maren Jespersen, 3, Ugift, Datter, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt

Folketælling 1911. Over Brødbæk. Matr. nr 1a
Der vises flg. felter:
Navn, Køn, Født, Civilstand, Fødested, Ank til sognet, Fra sogn, Stilling i husstanden
Marius Brødbæk, M, 6 Jan 1882, U, Borbjerg, 1882, Borbjerg, Husfader
Ingeborg Jespersen, K, 24 Aug 1891, U, Borbjerg, 1891, Borbjerg, Tyende
Martin Holmgaard, M, 4 Feb 1891, U, Handbjerg, 1891, Hjerm, Tyende
Anders Kristian Jensen, M, 29 Oktbr 1894, U, Ryde, 1894, Hjerm, Tyende

Marius og hans søster Maren får 22.12.1905 navnebevis på familienavnet Brødbæk.

Folketælling 1916, Borbjerg Kommune, folketællingsskema nr 44. (Film S15/173)
Brødbæk 1a
Marius Jespersen Brødbæk, M, 6/1 1882, G, Husfader, Landbruget, indkomst 2800, formue, 19000, statsskat 49,10, kommuneskat 163,22
Metthea, Jespersen Brødbæk, K, 14/12 1886, G, Husmoder
Paula Krestina Brødbæk, K, 26/3 1912, , Barn
Katrine Brødbæk, K, 27/5 1913, , Barn
Henrik Pedersen, M, 22/2 1897, ,Tjenesteydende
Ida Andreasen, K, 29/1896, , Tjenesteydende
Johanne Kristiansen, K, 17/7 1903, , Tjenesteydende
Niels Vahr Nielsen, M, 19/3 1893, , Tjenesteydende.

Folketælling 1925 Borbjerg sogn, O. Brødbæk
Brødbæk, Marius, M, 6/1 1882, Borbjerg, G, Husfader, Landmand
-, Metthea, K, 14/12 1886, Hosager, G, Husmoder
-, Paula , K, 26/3 1912, Borbjerg, U, Barn
-, Katrine, K, 27/5 1913, Borbjerg ,U, Barn
-, Ejner, M, 31/5 1916, Borbjerg, U, Barn
-, Verner, M, 6/3 1922, Borbjerg, U, Barn
-, Aage, M, 6/3 1922, Borbjerg, U, Barn
Galsgaard, Marie, K, 29/1 1905,Nees, U, Tyende
Lisbjerg, Svend, M, 19/8 1909, Fousing, U, Tyende
Snerling,Sofus, M, 20/6 1911, Holstebro, U, Tyende

1928. Medlem af Borbjerg sogneråd, valgt for Venstre.
Kilde: Danmarks Kommunale Forvaltning, Selskabet "Vort Samfund", København.

Folketælling 1940 Borbjerg sogn, O. Brødbæk
Brødbæk, Marius. 6/1 82, Borbjerg, G, gift 17/5 11, husfader, Gaardejer
Brødbæk, Metea, 17/12 86, Hodsager; G, Husmoder
Brødbæk, Aage, 6/3 22, Borbjerg, U, Barn, Forkarl
Brødbæk, Elna, 25/4 26, Borbjerg, U, Barn, Husassistent
Jespersen, Svend Aage Brødbæk, 20/5 25, Borbjerg, Andenkarl

Omkr. 1940.
Brødbæk, Marius, Gdr., "Over Brødbæk", Borbjerg, Holstebro. Født sammesteds 6. Januar 1882, Søn af Gdr. Jesper Jensen, sammesteds, Gift med Mathea Brødbæk, født Nielsen, født 14. December 1886, Datter af Husejer Niels Christensen, Hodsager. Gaardens Navn er "Over Brødbæk"; den har været i Slægtens Eje i over 100 Aar men er delvis ombygget og restaureret. Brødbæk overtog den 1907; der var den Gang opdyrket 40 Tdr. Land, 10 Tdr. Land var Eng, Mose og Plantage, der er nu opdyrket 48 Tdr. Land, idet Brødbæk selv har opdyrket 8 Tdr. Land Eng og Mose og 2 Tdr. Land Plantage. Besætningen var ved Overtagelsen paa 3 Heste, 8 Køer, 12 Ungkvæg, 6 Svin og 10 Faar, den er nu paa 5 Heste, :12 Køer, 20 Ungkvæg, 40 Svin og 2 Faar. Brødbæk har lært Landvæsen hjemme; han er i Skolekommissionen m. m. og har været Medlem af Sogneraadet i Borbjerg ca. 9 Aar, desuden har Brødbæxk flere andre lokale Hverv.
Kilde: DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS, en oversigt over danske bønders virke. Ribe og Ringkøbing amter. Nationalt Bogforlag, Herning 1943

Fra avisen 1952
Borbjerg
70 Aar.
Søndag den 6. Januar fylder Marius Brødbæk, Over Brødbæk, 70 Aar. Som Søn af Jesper Brødbæk fra dennes andet Ægteskab overtog han Gaarden i en ung Alder ikke længe efter Aarhundredskiftet. I 1911 giftede han sig med Metha Nielsen fra Hodsager og med hende har han levet et godt og lykkeligt Ægteskab. Selvfølgelig kunne Marius Brødbæk ikke undgaa at komme med i der offentlige Liv, og han har saaledes været Medlem af Sogneraad og Skolekommision i flere Perioder. For et par år siden afstod han Gaarden til sin Søn, men Marius og Methea bor stadig på Gaarden. Han har glædet sig til at fejre Fødselsdagen i Hjemmet med Børn og Børnebørn, hvilke sidste han omfatter med særlig stor Kærlighed, men for en Måneds Tid siden blev han indlagt på Centralsygehuset i Holstebro for et Hjerteonde, og der maa han fejre Fødselsdagen.
Marius Brødbæk og Hustru har altid været meget gæstfri, og de har mange Venner, saa der vil blive sendt dem mange venlige Tanker og Gode Ønsker paa 70 Aars Dagen.