Biografi for: Anne Cathrine Jensdatter

Kirkebog Naur-Sir sogn. (Kort HMB C 504-2, 3/6)(opsl 164)
1802. Den 4. Januar blev Jens Jensen Hau og Hust Anne Mortensdatter deres datter Catrine fød og den 5 blev hjemmedøbt og den 4 Febr Daab Conf. Peder Mortensens Hust Marie Catrine bar Barnet. Fadd.: Peder Mortensen, Christen Christensen, Jens Christian og Hust Anne Kirstine, Pigen Anne Kirstine Jensd. Wognstrup.

Kirkebog Sahl sogn 1822 - 23. Confirmerede Piger. (kort C 507 C-5, 1/2)
1817. Ane Kathrine Jensdatter - tjenende i Østerskovlund. Datter af Jens Jensen Hau og Hustru Ane Mortensdatter af Naur sogn. 16 Aar, døbt 5 Jan 1802
[NB! På Østerskovlund bliver Mette Hansdatter #1194 født 1815. Hun bliver gift med Jens Christian Thomasen (Thomsen) #1039, der er broder til min tip oldemor, Ellen Marie Thomasdatter #958.]

Kirkebog Sahl sogn 1822 - 23. Fødte Mandkøn. (kort C 507 D-1, 1/1)
7 Juli 1822, Jens, Hjemmedøbt 7 Juli. Moderen Anne Catrine Jensdatter, Tjenestepige. Til Barnefader er udlagt Jens Jensen Smedesvend hos Søren Smed i Bierth. Faddere: Anders Hoigaard, Jens Christian Nielsen, Jens Christian Jensen, Niels Jensen, Alle af Bierth. Ane Catrine Sørensdatter Væver Pige hos Barnefader. Anmmærkning: Uægte.

Kirkebog Sahl sogn (opsl. 3)
1825. Født 23. Jan, Hjemmedøbt 23. Jan. Jens Christian. Søn af Anne Cathrine Jensd. Tjenestegørende, opholdende sig i Bjerth hos Jens Jensen Smed. Til barnefader udlagt Niels Jensen Ungkarl, Søn af Jens Jensen Smed i Bjerth. Faddere: Anders Poulsen, Niels Nielsen af Bjerth, Jens Jensen, tjenestekarl hos Jens Christensen i Bjert, og ovennævnte Anders Poulsens Hustru bar Barnet. Uægte. NB! Har været besvangret tilforn ved broderen til den udlagte Barnefader. Se Aar 1822 Pag 18 - 67.

Kirkebog Sahl sogn (opsl. 52)
1828. Ane Cathrine Jensdatter. 28 Aar. Tjenestepige. Afg. til Quistrup Gimsing sogn. 1. Novembr bortrejst.

Kirkebog Sahl sogn (opsl. 8):
1829. Født på Quistrup 1. Maj, Christian Nielsen, Moderen Ane Cathrine Jensdatter Døbt i Kirken 17. Mai. Moderen Ane Cathrine Jensdatter pt. hos Christen Thyge i Svenstrup ellers tienende på Quistrup. Til Barnefader er udlagt Ungkarl Niels Jensen fra Borbjerg tjener i Sjelland. Faddere: Christian Sørensens Datter Bodil Margrethe bar Barnet. Huusmand Christen Thyge ? begge ? og Pigen Zidsel Pallesdatter af ? Bye.

Det er indtil videre ikke lykkedes at fastslå, hvem barnefaderen er, men mon ikke det ham Anne Cathrine gifter sig med.

Kirkebog Sahl sogn (opsl 59)
1829. Død 11 August, begravet 16 August Christen Nielsen. Et uægte Barn af Fruentimmer Anne Cathrine Jensdatter hos Mads Knudsgaard i Svenstrup. 14 uger og 2 Dage.

1831 Lægd 78 Eising, Tilgangsrulle.
Nr. 238 Kirstine Jensdatters uægte søn Niels Jensen. Iflg. lægdsrullen ankommet fra Sinding.

Kirkebog Ejsing sogn. (opsl. 66)
1831. Ungkarl Niels Jensen, tjenende paa Landting gl 23 Aar og Anne Cathrine Jensdatter og tjenende paa Landting. Forlovere: Tegelbrænder Niels Jensen og Avlskarlen Jens Christian Nielsen, begge tjenende på Landting, Eising Sogn. Viet 2. Octobr 1831. Vielsen forrettet i Eising Kirke.

Kirkebog Sahl sogn (opsl 12)
1832. Født 18. Marts Anders Christian Nielsen, døbt i Kirken 25 Marts. Søn af Indsidder Niels Jensen og Anna Cathrine Jensdatter i Maarbjerg. Faddere: Fremb af Pigen Inger Poulsdatter i Eising; øvrige Vidner Grdmd Christen Mortensen, Ungkarlene Jens og Morten Christensen; alle Maarbjerg, samt Anna Cathrine Jensdtr paa Maarbjerg ? - Alle af Bondestand.

Aulum sogn. Tilgangsliste (opsl. 85)
1833. Niels Jensen Raun og Hustru og 2 Børn. 23 Aar. Fattiglemmer. Ank fra Sahl. Skudsmaal forevist af 16 Mai 1833

Regnskab for Fattigvæsenets Bestyrelse i Sahl-Eising Pastorat i Aaret 1833.
Udgift til Midlertidig hjælp:
Til Niels Jensens Familie, nu forvist til Aulum 9Rbd 2? 3 3/5?
Indtægt:
Refunderet af Aulum Sogn 9Rbd 2? 3 3/5?
!Udgiften ikke fundet i Avlum sogns regnskaber for 1833!
Kilde: LAV B 8 - 1315. Ringkøbing Amt. Distrikternes fattigvæsensregnskaber og forsørgelsesplaner 1833.

Filketælling 1834 Ringkoebing, Hammerum, Avlum, Kirkebæk, Fattighuset,
Bl. a.
Anne Cathrine Jensdatter 33 Gift ligesaa [Almisselem]
Jens Christian Nielsen 10 Ugift hendes Børn
Anders Christian Nielsen 2 Ugift hendes Børn

Niels Jensen er sandsynligvis borte til soldatertjeneste.

1835. Lægd 36 Avlum. Niels Jensen. 25 Aar. Jæger 1832. J. J. Corps mødt 2 Julii.

Kirkebog Sahl sogn 1822 - 23. Confirmerede Drenge. (kort c 507 D-3, 11/17)
1837. 2 April Konfirmerede i Sahl Kirke. Jens Jensen Bjerth. Moderen Ane Cathrine Jensdatter. Udlagt Barnefader Jens Jensen Smed. Født og Døbt 7 Juli 1822. Kundskab og Opførsel meget god.

Kirkebog Avlum sogn. Confirmerede drenge. (Opslag 56)
1839 Konfirmerede i Avlum kirke. Jens Christian Nielsen Troelstrup. Forældre Niels Jensen og hustru Ane Cathrine Jens Datter Sahl sogn nu Aulum Fattig Huus. Født og døbt 23. januar 1925 i følge dåbsattest fra Pastor ? af 6. Nov. 1838.

Ringkoebing, Hammerum, Avlum, Trouelstrup, 40, et Huus, 137, FT-1840, C4253
Niels Jensen 29 Gift Huus Mand
Ane Katrine Nielsdatter 30 Gift hans Kone
Anders Nielsen 7 Ugift deres Søn

Niels Jensen er åbenbart "en kedelig karl".

1841 Lægd 36 Avlum. Nr. 194. Niels Jensen, uægte søn af Kirstine Jensdatter. Fødested: Dahlgaard. Fra 11/8 1841 i Kbhafens Raskhuus paa 12 aar efter Bevis.
Jæger 1832 J J Corps. I B.R. 1840. Har for Overfald og Ran været arresteret i Viborg siden siden 28 Septembr 1840 og ved Underretten dømt til offentligt Arbejde paa Livstid. Under appel 28/41. 4/42. Ingen nærmere oplysninger Sess. Aar 1842. Herefter er han slettet af lægdsrullen.

Folketælling 1845
København, København (Staden), Christianshavn Kvarter, Overgaden oven Vandet, Aarsfanger, Raskhuset.
Blandt mange andre:
Niels Jensen Raun eller Dalsgaard 35 Gift Daglejer Grathum sogn. Ringkøbing amt

Kirkebog Avlum sogn. (opsl. 145)
1844. Død 27 April, begravet 5. Maj. Ane Cathrine Jensdatter /: Ravn :/. Almisslem født i Borberg !! 45 Aar. Kolik.
NB! Anne Cathrine er ikke født i Borbjerg, men i Naur-Sir sogn.

Ved folketællingen i 1855 har Niels Jensen udstået sin straf og er tilbage i Jylland.
Ringkoebing, Hammerum, Herning, Herning sogn, Herningholm
Bl. a.:
Niels Jensen Ravn 40 Fraskilt Tjenestefolk Aulum S. s Amt [Ringkjøbing]