Biografi for: Jens Laursen

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Kjelsmark, Over Kjelsmark, 8, FT-1845, c1061
Jens Jensen 53 Gift Gaardmand Heri Sognet
Karen Madsdatter 49 Gift Hans Kone Heri Sognet
Kirsten Laursdatter 25 Ugift Deres Børn Heri Sognet
Jens Laursen 22 Ugift Deres Børn Heri Sognet
Mads Laursen 16 Ugift Deres Børn Heri Sognet
Laurenze Marie Jensen 12 Ugift Deres Børn Heri Sognet

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Kjelsmark, En gaard, 184, FT-1850, C9382
Jens Jensen 58 Gift Gaardmand, Huusfader Her i sognet
Karen Madsdatter 54 Gift Hans kone Her i sognet
Kirsten Laursdatter 31 Ugift Deres Barn Her i sognet
Jens Laursen 28 Ugift Deres Barn Her i sognet
Mads Laursen 20 Ugift Deres Barn Her i sognet
Laurence Marie Jensen 17 Ugift Deres Barn Her i sognet

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Ryde skoledistrikt [Kjeldsmark], , 1, FT-1860, C9386
Jens Laursen 38 Gift Gaardmand, huusfader Her i s.
Birthe Kirstine Jensen 29 Gift Hans kone Her i s.
Karen Jensen 8 Ugift Deres børn Her i s.
Jens Jensen 5 Ugift Deres børn Her i s.
Mads Christen Christensen 15 Ugift Tjenestefolk Her i s.
Peder Christen Laursen 24 Ugift Tjenestefolk Meirup s., Ringkj. amt
Sidsel Nielsen 22 Ugift Tjenestefolk Ølby s., Ringkj. amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Kjelsmark, En gård, 231, FT-1870, C0768
Jens Laursen 47 Gift Husfader Jordbruger Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Birthe Kjerstine Jensen 38 Gift Husmoder Medhjælper Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Karen Jensen 17 Ugift Børn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Jensen 14 Ugift Børn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Kjerstine Jensen 9 Ugift Børn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Kjerstin Jensen 5 Ugift Børn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jensine Jensen 3 Ugift Børn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Laura Jensen 1 Ugift Børn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Svenning Hansen 19 Ugift Tjenestetyende Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Marie Jensen 19 Ugift Tjenestetyende Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Neder Kjelsmark, En gaard, 63, FT-1890, C0765
Jens Laursen 67 Gift Husfader Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Birthe Kirstine Jensen 58 Gift Husmoder Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Niels Kristian Nielsen 16 Ugift Tjenestekarl Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Else Johanne Jensen 16 Ugift Tjenestepige Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt