Biografi for: Meta Kirstine Christensen

Nekrolog 1992
Dødsfald i Sevel
Meta Eriksen, Djeldvej 8, Sevel, døde mandag morgen på sygehuset i Holstebro efter lang tids sygdom, 68 år.
Hun var født i sevel, og allerede da hun var ung pige, døjede hun med ledegigt, en sygdom som tiltog gennem årene. I 1946 blev hun gift med skrædder Gustav Eriksen fra Borbjerg, og de bosatte sig i Sevel. Midt i 50'ne overtog de Betty Vestergaards trikotageforretning i Sevel, som blev drevet sammen med skrædderforretningen i kælderlokalerne på Djeldvej 8.
I 1961 døde Gustav Eriksen, kun 46 år gammel, men Meta Eriksen videreførte butikken indtil 1970. Herefter fik hun arbejde som syerske på systuen Torino i den tidligere skole i Nørstoft, og her var hun, indtil sygdom satte en stopper for hendes virke.
Meta Eriksen har i mange år været præget af tiltagende sygdom, men trods det klarede hun sig i hjemmet med hjemmehjælp, indtil hun for godt en uge siden blev indlagt på sygehuset.
Hun efterlader sig to sønner, Mogens og Jens Aage, som gennem årene har givet deres mor en ganske enestående pleje. Jens Aage har boet sammen med sin mor i en lang årrække, mens Mogens bor i Hailkjær i Sevel.